265 nye studerende er klar til at starte på uddannelser med et klart erhvervsfokus

Studiestart er lige rundt om hjørnet, og AU Herning er ved at gøre sig klar til at byde de nye bachelorer- og kandidatstuderende velkommen. Med en stigning på 9 % i optagstallet i forhold til optaget sidste år går det i den rigtige retning efter nogle år, hvor coronapandemien satte sine spor i ansøger- og optagstal.

Foto: Anders Trærup

”Jeg glæder mig til at se de studerende tilbage på campus efter en lang sommer. Vi får også en masse nye studerende, og alle uddannelserne ser ud til at have det godt”, siger institutleder Anders Frederiksen.

I år er der særlig stor interesse for uddannelsen i Economics and Business Administration. I 2022 blev der optaget 68 studerende, og med 81 nye studerende i år er optaget steget med 19 % siden sidste år. Economics and Business Administration er dermed den uddannelse med det størst optag, og det er noget, uddannelseskoordinator Inger Mørch Hauge glæder sig over:

”Det er dejligt at se den store interesse for at læse erhvervsøkonomi på engelsk. Netop i år har vi ændret uddannelsen, så den får mere fokus på praksisnære projekter i tæt samarbejde med virksomheder. Vi har imødeset ansøgertallet med spænding, da det også er første gang, vi på de erhvervsøkonomiske uddannelser i Herning har et karakteradgangskrav på 6,0.”

Diplomingeniøruddannelsen i Forretningsudvikling (BDE) og kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation oplever mindre fremgang, mens optaget på civilingeniøruddannelsen stiger med næsten 50 %, hvilket også afspejler trenden i år, hvor der ses en markant stigning i søgningen til civilingeniøruddannelserne.

Tilbagegang på to uddannelser
Diplomingeniøruddannelsen i Global ledelse og design af produktionsnetværket (GMM) optager én studerende færre end sidste år, mens bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi må notere sig en tilbagegang på 13 studerende – den primære forklaring på faldet er indførelsen af en gennemsnitskarakter på 6,0 for at blive optaget.

2022 2023
Bacheloruddannelser
Erhvervsøkonomi, HA 52 39
Economics and Business Administration 68 81
Forretningsudvikling, BDE 24 27
Global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM 18 17
I alt bachelor 162 164
Kandidatuddannelser
Civilingeniør i teknologibaseret forretningsudvikling 39 58
Cand.it. 41 43
I alt kandidat 80 101
Samlet optag                                                                    242 265

Læs mere om uddannelserne på AU Herning.

Plads til flere studerende
AU Herning har oplevet en fin fremgang i optagstallet i år på 9 %, og der er plads til flere studerende, for efterspørgslen i det midt-og vestjyske erhvervsliv er stor. Med tætte virksomhedskontakter gør AU Herning det nemt for studerende at komme i kontakt med forskellige virksomheder i regionen og finde studierelaterede jobs. Derudover er det nemt at få adgang til undervisere og forskere.

At være studerende på AU Herning er noget som Amalie Pedersen, cand.it, er rigtig glad for.

”Jeg synes, AU Herning er et rigtig dejligt sted at være. Det er dejligt, at undervisere og forskere står til rådighed, og jeg kan smutte op på deres kontor, når det passer, for at få hjælp eller stille spørgsmål.”