Inger Kristensen

Titel

Kontorfuldmægtig

Primær tilknytning

Inger Kristensen

Fagområder

  • Sektretær HR/Løn

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Arbejdsområder

Bindeled til AU HR BSS (personalesager).

Ansættelsesforhold (fastansatte, timelønnede og studentermedhjælpere

Løn til timelønnede inkl. studentermedhjælpere

Sygdom, omsorgsdage og barsel

Ferieplan og ferieregistrering 

Personaleredaktør (medarbejderstamkort). 

Registrering af arbejdsmobil/mobilbeskatning

Afregning af CHIPS/Gavekasse