Uddannelsesnyhed Offentligheden/ Pressen

Fem år med forretningsingeniører

Torsdag 29. januar blev 18 nye forretningsingeniører sendt ud i verden. Samtidig fejrede man, at det er fem år siden, de første ”ingeniører med næse for business” startede på uddannelsen.

Dimission og femårs-jubilæum på forretningsingeniøruddannelsen. Foto: BSS Kommunikation.
Årets festtaler var Rasmus Lund-Jensen, som fortsætter som civilingeniør-studerende i Herning på linjen Teknologisk Forretningsudvikling. Foto: BSS Kommunikation.
Studiekoordinator Jane Flarup og studieleder Jan Laursen uddelte eksamensbeviser. Foto: BSS Kommunikation.

Der var taler. Der var buffet. Og der var stolte forældre, studerende og undervisere. Eftermiddagens event handlede primært om at fejre de 18 færdige forretningsingeniører, som fik overrakt deres eksamensbevis.

Uddannelseskoordinator Jane Flarup, som har været med siden 2011, holdt tale for dimittenderne, hvor hun roste både dem og selve uddannelsen:

”Vi synes, vi uddanner de bedste forretningsingeniører i landet. Der findes faktisk ingen andre uddannelse i hele Europa, der som vores har det hele på ét enkelt semester. Nogle af vores dimittender sender vi videre til civilingeniøruddannelserne. Andre sender vi ud i erhvervslivet. Men alle steder gør I en forskel. For det er nemlig nogle helt særlige ingeniører, vi sender ud – I ved noget om mennesker, følelser, farver og teknologi. I har arbejdet med jer selv og med andre mennesker. I ved hvordan man samarbejder og respekterer andre menneskers forskelligheder. Men vores undervisning er intet uden jeres bidrag, og jeres projekter er også vores faglige udvikling. Vi har været sammen om at gøre det her til en succes.”

Markering af femårsdag

Men dagen var også særlig, fordi den markerede femårsdagen for selve opstarten af forretningsingeniør-uddannelsen. Kimen til uddannelsen blev lagt i et samspil mellem tidligere udviklingschef Michael Vaag på maskiningeniørstudiet og studieleder Jørgen Bundgaard, begge på det hedengangne ”Ingeniørhøjskolen i Aarhus” (IHA). De ønskede at give de ingeniørstuderende mulighed for at supplere deres tekniske uddannelse med en portion forretningsforståelse. For det var der stor interesse for i erhvervslivet.

Populær fra starten

Med penge fra ministeriet og cirka 14 dages intenst arbejde med at sammensætte studiet, kunne de to pionerer sammen med to konsulenter, Susan Heilemann og Tom Sterobo, melde ud på resten af ingeniørhøjskolen, at man nu uddannede ”ingeniører med næse for business”. Kursusbeskrivelser og pensum var ikke sat i rammer, og der var heller ikke ret mange eksamener. Men der var stor interesse fra de studerendes side, og med tiden blev uddannelsen da også mere og mere formaliseret med flere eksamener, højere akademisk cigarføring, tungere innovative projekter og involvering af undervisere fra AU Herning. I februar 2013 blev uddannelsen helt overført til AU Herning, og den er i dag særdeles populær både blandt de studerende og aftagerne i erhvervslivet.

I løbet af de fem år har cirka 300 studerende gennemført uddannelsen – og der er rift om dimittenderne, som generelt kommer hurtigt i arbejde.

Uddannelsen tiltrækker også studerende på Åben Uddannelse – bl.a. maskinmestre, som selv betaler 15.000 for studiet og ikke modtager SU. 

> Læs mere om specialiseringen som forretningsingeniør