Vækstteknologicenter skal bane vej for nye samarbejder mellem erhvervsliv og videninstitutioner

En fondsbevilling fra Industriens Fond skal i 16 måneder frem til udgangen af 2023 anvendes til afprøvning og udvikling af nye samarbejdsformer mellem erhvervslivet, Aarhus Universitet i Herning og områdets videninstitutioner. Visionen er at etablere et kommende vækstteknologicenter, der skal bygge bro mellem viden og produktion og dermed styrke konkurrenceevne og innovation i lokalområdets fremstillingsvirksomheder.

Foto fra dagens pressemøde hos Aarhus Universitet i Herning. Fra venstre: Projektchef Søren Sørensen, Herning Kommunes borgmester Dorte West, Chanette Oksborg fra DEIF i Skive, Anders Frederiksen fra Aarhus Universitet, Formand for styregruppen Helge Sander.

Planen er, at et kommende vækstteknologicenter skal være et mødested, hvor virksomheder kan udvikle deres evner til at producere bæredygtigt og være på forkant teknologisk og digitalt med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Den første fase, der er støttet af Industriens Fond med 2,2 mio. kr., vil fungere som et pilotprojekt, der efter planen vil føre til etablering af et vækstteknologicenter med navnet ”Manufactory”.

- Produktionsdanmark har et stort behov for at få tilført mere viden og innovation i både produktionsprocesserne og produkterne. Aarhus Universitet her i Herning har gjort en meget stor indsats over for erhvervslivet, og ambitionen for centeret er at videreudvikle dette samarbejde, så produktionsvirksomhederne i endnu højere grad får mulighed for at sætte dagsordenen og få konkrete udfordringer løst i samarbejde med universitetet, siger formand for styregruppen, Helge Sander.

I Manufactory kan virksomhederne få øget deres innovationsevne, teknologiforståelse og konkurrencedygtighed ved at få tilført specialiseret viden. Det vil blandt andet sætte dem i stand til at udvikle nye produkter og forretningsmodeller samt udvikle mere effektive og bæredygtige processer ift. produktion.

Udviklingsdirektør i Industriens Fond, Charlotte Kjeldsen Krarup, udtaler i forbindelse med projektet følgende:

- I Industriens Fond er vi optaget af at styrke samarbejdet mellem dansk erhvervsliv og universiteter for at nye teknologier og banebrydende forskning målrettet føres ud i virksomhederne. Med denne bevilling vil vi give aktørerne tid og plads til at eksperimentere og afsøge samarbejdspartnere og emneområder. På den måde får vækstteknologicenteret helt optimale betingelser for allerede fra opstart at skabe impact og styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Det er virksomhedernes behov og udvikling, der er omdrejningspunktet for vækstteknologicentret, men en del af tanken bag Manufactory er ligeledes, at de konkrete projekter og aktiviteter har andre, afgørende perspektiver: Nye forskningsfelter afdækkes, studerende opnår relevant og praksisnær viden, og nye virksomheder vil se dagens lys.

- Set fra en produktionsvirksomheds vinkel har der aldrig været større pres udefra samtidig med, at udviklingen går så stærkt, at forandring skal være på vores daglige agenda, siger Chanette Oksborg fra virksomheden DEIF i Skive.

- Den udfordring kalder på nye metoder gennem hele virksomhedskæden. Digitalisering og automatisering skal være en del af vores fokusområder for at sikre, at vi forbliver konkurrencedygtige. Vi kan ikke bevare vores arbejdspladser i Danmark og lokalområdet, hvis ikke vi samarbejder. Jeg ser frem til at være en del af det team, som skal skabe fundamentet for denne rejse, slutter Chanette Oksborg.

Pilotprojektet vil løbe frem mod udgangen af 2023 med involvering af teknologicentre, laboratorier og videninstitutioner.

- I de kommende måneder har vi fokus på at identificere 10-12 fremstillingsvirksomheder, som har interesse for at indgå i pilotprojektet, og som har et ønske om at udvikle deres innovationsevne, teknologiforståelse og konkurrencedygtighed. Gennem afprøvning af forskellige samarbejdsformer i pilotprojektet vil vi udvikle en strategi for etablering af vækstteknologicenteret Manufactory, fortæller projektchef Søren Sørensen.

Visionen om et nyt vækstteknologicenter er inddelt i tre faser: Pilotprojekt, etablering og drift.

Fra 2024-2028 vil projektet gå ind i sin etableringsfase, hvor alle erfaringer fra pilotprojektet skal bidrage til udviklingen af det reelle vækstteknologicenter. Bliver visionen til virkelighed, er det planen, at Manufactory i løbet af 2028 vil kunne slå dørene op for landets fremstillingsvirksomheder, studerende og videninstitutioner.

____

Visionen for Manufactory er at skabe et teknologicenter for virksomheder, studerende og videninstitutioner. Formålet er at øge innovationsevnen, teknologiforståelsen og konkurrencedygtigheden hos fremstillingsvirksomheder. Projektet er inddelt i tre faser, hvoraf pilotprojektet er første fase. Projektet er blevet til med støtte fra Industriens Fond.

Styregruppen består af:

  • Helge Sander, formand
  • Anders Frederiksen (Aarhus Universitet i Herning)
  • Chanette Oksborg (DEIF, Skive)
  • Kristian Skannerup (Mil-tek, Ulfborg)
  • Mads Mølbak (Kyocera Unimerco, Sunds)
  • Rasmus Niebuhr (Niebuhr Gears, Ikast)
  • Anja Harbo Voller (Erhvervsrådet)
  • Charlotte Frølund Ilvig (DAMRC)
  • Morten Stamm Mikkelsen (Herning Kommune)

Projektchef: Søren Sørensen, Aarhus Universitet i Herning

 

Kontakt

Astrid Refsgaard
Kommunikationskonsulent, Aarhus Universitet
astrid@btech.au.dk
93 52 26 83

Anders Brandtoft
Presse- og kommunikationschef, Industriens Fond
ab@industriensfond.dk
33 37 62 30

Helge Sander
Formand for styregruppen
helsand59@gmail.com
40 73 97 45