Trods 1 million gasbiler i Europa er der ingen i Danmark

Brændstoffet findes allerede, gasnettet er veludbygget, og der kører i dag over en million gasbiler i Europa - undtagen lige i Danmark. Det vil projekt Biogas 2020 gøre noget ved, og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH)på Aarhus BSS er en aktør heri.

Roadshowet Biogas til Transport er starten på en landsdækkende informationskampagne, som skal synliggøre de mange muligheder, der er for at gøre den danske transportsektor grønnere. Foto: Colourbox

Biogas som brændstof til lastbiler og busser er vejen frem, hvis man vil reducere CO2-udledningen fra transportsektoren, men mange kommuner og virksomheder ved det ikke. Bilerne og brændstoffet er gennemprøvet, men der er stadig problemer ved forretningsmodellerne bag biogas-økonomien. Udover at analysere eksempelvis flåder af lastbiler og deres transportmønstre, bidrager man på BTECH med at udvikle både kommuner og virksomheders forretningsmodeller for at optimere både de pengemæssige og ikke pengemæssige værdier og teknikker omkring biogas.

”Der er mange udfordringer med at nedbringe CO2-udledningen fra transport. Derfor er der behov for, at samle de mange forskellige parter, som kan bidrage til at løfte opgaven, og det vil vi gerne være en del af”, fortæller lektor Annabeth Aagaard fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus BSS.

”Vi har blandt andet udviklet et værktøj til at løse problemet omkring forretningsmodeller, som vi kalder innovation challenges. Det vil blive bragt i spil i forbindelse med projektet”, fortæller professor Peter Lindgren fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - MBIT Lab på Aarhus BSS.

Startskuddet lyder i Herning
Der findes velafprøvede tankanlæg og køretøjer mange steder i Europa i dag, og Danmark skal også med på vognen. Roadshowet Biogas til Transport er starten på en landsdækkende informationskampagne, som skal synliggøre de mange muligheder, der er for at gøre den danske transportsektor grønnere.

Idéen med roadshowet er at gøre det lettere for den enkelte kommune eller virksomhed at få et godt kendskab til mulighederne, så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Det første Biogas til Transport roadshow finder sted i Herning, mandag den 9. maj kl. 13.00-16.30 på HI-Park 441, 7400 Herning. Roadshowet er blevet til i et samarbejde mellem virksomheden NTU, der leder sekretariatet for Foreningen af Danske Transportcentre, Aarhus Universitet – Forretningsudvikling og Teknologi og Gas2move. Her inviteres kommuner, virksomheder og andre interessenter til at høre om de mange muligheder, der er for at få miljøvenlig biogas i tanken.

Energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt byder officielt velkommen og sætter processen i gang. Ministeren har ved gentagne lejligheder fremhævet biogas som et særdeles velegnet drivmiddel til transport, især når det gælder tung transport.

Yderligere oplysninger
Aarhus Universitet – Forretningsudvikling og Teknologi: Lektor Annabeth Aagaard, tlf. 26 25 08 06, mail: aaa@btech.au.dk

Gas2move, kontakt Poul Erik Pedersen tlf. 22 33 95 51, mail: pop@biogasglobal.com eller Kris Vetter tlf. 40 10 66 68, mail: kv@vmarketing.dk

Fakta om Biogas2020
Biogas har et stort potentiale som grønt brændstof. Det reducerer CO2-udledningen og medvirker til at forbedre recirkuleringen af næringsstoffer, så man kan mindske forbruget af kunstgødning, som belaster klima, miljø og naturressourcer. Biogas2020 er et EU-projekt, som omfatter i alt 33 skandinaviske partnere, der arbejder på at udvikle en skandinavisk samarbejdsplatform for udvikling af såvel produktion som anvendelse af biogas.

Projektets partnere er regioner, kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmende organisationer og en række private virksomheder.

Læs mere om Biogas2020 på www.biogas2020.se