Studerende på ny kandidatuddannelse: ”Det giver tryghed, at uddannelsen er tilpasset erhvervslivet”

Den nystartede kandidatuddannelse ITKO med fokus på it, kommunikation og organisation er kommet succesfuldt fra start ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Emil Haugaard valgte at søge ind på kandidatuddannelsen ITKO, da den giver kompetencer, som er i høj kurs hos erhvervslivet. Foto: Rasmus Eriksen

Da Institut for Forretningsudvikling og Teknologi slog dørene op for studerende ved studiestart, var der ekstra trængsel ved den nye kandidatuddannelse i it, kommunikation og organisation (ITKO).

Her var næsten 40 studerende mødt op til undervisning på uddannelsen, som har fokus på samspillet mellem it, virksomhedsdrift og kommunikation.

En af dem var 25-årige Emil Haugaard, der kom til instituttet i Herning med en bachelor i informationsvidenskab i bagagen.

Han var ikke i tvivl om, at ITKO var den helt rigtige vej at gå, da han skulle vælge sin kandidatretning.

”Uddannelsen prøver hele tiden at tilpasse sig, så den kan levere kandidater med de kompetencer, som erhvervslivet rent faktisk efterspørger. Det gør mig tryg i forhold til min karriere,” sagde Emil Haugaard.

Stor tilslutning til uddannelsen
Ifølge Anne Ballantyne, studiekoordinator på ITKO, havde der været overraskende stor tilslutning til det nye uddannelsesinitiativ i Herning,

”Vi er kommet langt over vores målsætning i antallet af ansøgere. Nu er det bare fantastisk at opleve, at studerende med mange forskellige faglige baggrunde kan se potentialitet i uddannelsen,” sagde hun.

De nye studerende på ITKO har bachelorbaggrunde som tæller alt fra erhvervsøkonomi, international virksomhedskommunikation og som i Emil Haugaards tilfælde informationsvidenskab.

Han anså de studerendes faglige diversitet på uddannelsen som en gevinst, fortalte han.

Med ambitioner om at blive projektleder, mente Emil Haugaard, at hans medstuderendes baggrunde ville skabe en unik dynamik, når det bl.a. kom til gruppearbejde og samarbejde.

”Præcis som det jo gør på en arbejdsplads,” sagde han.

Samtidig var Emil Haugaard begejstret for kandidatuddannelsens særlige fokus på netop gruppearbejde, hvilket kan være et særsyn på universitetsuddannelserne, der ofte handler om enegængerens akademiske læring.

”Jeg er ikke god til at arbejde alene. Jeg er et socialt væsen og trives i et team. Her kan jeg desuden få min baggrund fra informationsvidenskab i spil,” sagde Emil Haugaard.

Samarbejder med erhvervslivet
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi sender årligt over 500 studerende ud til omkring 250 virksomheder, som et led af deres uddannelse inden for ingeniørfag, erhvervsøkonomi og ledelse.

Samme praksis bliver gældende på ITKO-uddannelsen, hvor de studerende sammen med deres akademiske læring kommer til at få praktisk erfaring fra erhvervslivet.

”Det styrker de faglige og praktiske kompetencer hos de studerende. Dimitenderne fra ITKO kommer derfor til at skabe værdi i en virksomhed, selv om de er helt nyuddannede,” lovede Anne Ballantyne.

Emil Haugaard havde oprindeligt overvejet at forfølge en kandidatuddannelse inden for samme ramme som sin bachelor, men han følte, at informationsvidenskab var for ”flyvsk” og ikke havde nok kontakt med erhvervslivet.

”Det tiltalte mig, at virksomhedssamarbejde er tænkt ind i ITKO-uddannelsen fra starten,” sagde Emil Haugaard.

Fakta om ITKO

Kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation (ITKO) lærer de studerende at løse krævende udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi.

En behovsundersøgelse hos det midt- og vestjyske erhvervsliv foretaget af Institut for Forretningsudvikling og Teknologi viser, at lokale virksomhederne efterspørger højtuddannet arbejdskraft, der kan levere it-løsninger og samtidig har forståelse for kommunikation samt forretningsdrift.