Stort forskningsprojekt ved AU i Herning: Din chef kan booste din karriere

Flere års usikkerhed om effekten af kostbare systemer, der måler medarbejdernes præstationer, er nu afløst af viden. Performance management-systemer har en effekt på både virksomheden, lederne og medarbejderne, fastslår et stort forskningsprojekt ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet.

Professor Anders Frederiksen har stået i spidsen for det tiårige forskningsprojekt, der bl.a. har påvist, at chefer, der giver deres medarbejdere gode vurderinger, er bedre ledere, som formår at motivere og støtte deres medarbejdere, så de bliver mere produktive. Foto: AU

I et storstilet forskningsprojekt ved Aarhus Universitet anført af professor Anders Frederiksen ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi har man undersøgt, hvordan performance management-systemer anvendes i praksis.

Her står det klart, at performance management under de rette omstændigheder har en tydelig effekt på virksomheden og den ansattes individuelle lønindkomst.

Performance management er en tilgang, som særligt bruges i større virksomheder, hvor en leder har en årlig medarbejdersamtale med en ansat, der modtager en vurdering for sin præstation det forløbne år.

Forskningsprojektets resultater viser, at en ansat, som får gode vurderinger af sin chef, kan få øget sin livsindkomst med op mod 12 pct. Samtidig er de chefer, der generelt giver høje vurderinger, også dem, som gennem motivation og god ledelse driver den del af organisationen, som klarer sig bedst.

”Det betyder, at performance management-tilgangen er fornuftig og virker efter hensigten. De gode ledere påvirker medarbejdernes præstation, og hvis det går godt, er der belønning til såvel lederne som deres medarbejdere,” siger Anders Frederiksen.

Virksomheder mangler viden
Forskningsprojektet kommer i en tid, hvor stadig flere danske virksomheder er begyndt at bruge performancemålinger.

Dog mangler mange virksomheder ifølge tal fra Dansk Industri bevis for, at målingerne bidrager til bedre præstationer og skaber tilstrækkeligt med værdi i forhold til de ressourcer, der bruges på at gennemføre dem.

Resultaterne af forskningen er dermed højst relevant for det danske erhvervsliv.

Forskningsprojektet har særligt kigget på, hvordan ledernes subjektive vurdering af en medarbejder anvendes i praksis, og hvor meget medarbejdernes præstationer indvirker på resultaterne i forhold til de mere objektive data, der kan måles direkte, f.eks. i økonomiske nøgletal.

Den nye forskning viser bl.a., at en medarbejder, der i blot ét år har en såkaldt ’high-rater’-chef, kan øge sin livsindkomst i virksomheden, med hvad der svarer til 6-12 procent af den årlige indkomst.

Forskningsprojektet er baseret på et omfattende datamateriale fra en stor skandinavisk servicevirksomhed med mere end 13.000 medarbejdere, der er blevet indsamlet og analyseret over en tiårig periode.

Datamaterialet indeholder ud over en række økonomiske nøgletal alt fra individuelle lønninger, bonus, anciennitet og skift mellem afdelinger til de vurderinger, som chefer på forskellige niveauer giver deres medarbejdere i de årlige medarbejdervurderinger som led i virksomhedens performance management-system.

”Det er virkelig unikke data, vi har haft adgang til. Både i art og i omfang,” siger Anders Frederiksen, der forskningsmæssigt især er optaget af, hvad der skaber produktivitet i virksomhederne.

Læs mere om forskningsprojektet her.

 

Fakta om studiet:

  • Der er stor forskel på, hvordan chefer vurderer deres medarbejderes performance.

  • Medarbejdere med chefer, der systematisk vurderer sine folk højt, tjener mere, er mere tilfredse med deres nærmeste leder og er mindre tilbøjelige til at skifte afdeling eller forlade virksomheden.

  • Medarbejdere med chefer, der systematisk vurderer sine folk højt, oplever en langtidspåvirkning på deres indtjening og har større chancer for bonus, lønforhøjelser eller forfremmelse.

  • Chefer, der generelt uddeler høje vurderinger, leder typisk afdelinger med højere performance og tjener selv mere end deres chefkolleger, hvilket indikerer, at de opfattes som mere værdifulde for virksomheden.