Stor stigning i 1. prioritetsansøgninger til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Der er glæde på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi lige nu: De foreløbige tal for antallet af 1. prioritetsansøgere til bachelorstudierne på instituttet i Herning viser nemlig stor fremgang.

Stor stigning i 1. prioritetsansøgninger til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. Foto: AU Foto

Hele 103 personer har søgt ind på erhvervsøkonomi og 133 personer på diplomingeniørstudierne. Sidstnævnte er en stigning på 33 % i forhold til 2015

Viceinstitutleder Jan Laursen udtrykker stor tilfredshed med ansøgertallet:

”En stigning på godt 13 % i antallet af 1. prioritetsansøgere samlet set på vore bachelorstudier er mere, end vi turde håbe på,” siger Jan Laursen og fortsætter:

”Der har fra mange sider været stor fokus på at få unge til at vælge de studier, hvor jobmulighederne er størst, fx inden for ingeniørområdet – og det ser ud til, at dette budskab har nået ansøgerne. En stigning i antallet af ansøgere til diplomingeniørstudierne på 33 % er særdeles positivt – og næsten status quo på de erhvervsøkonomiske studier er også meget tilfredsstillende. ”

Selvom optaget på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning er meget stort, gør Jan Laursen opmærksom på, at der stadig er ledige pladser på studierne.

Bacheloroptag 1. prioritetsansøgninger

Tælles ansøgere med lavere prioriteter med har 658 personer søgt ind på instituttets uddannelser – en stigning på hele 33% i forhold til 2015. Derudover er der 44 personer, der har valgt at søge ind på Elektronikuddannelsen som 1. prioritet (63 i alt). 

De endelige optagelsestal foreligger ultimo juli.

Yderligere oplysninger

Jan Laursen 

Viceinstitutleder

Ing. Docent

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi,

Aarhus Universitet

Tlf: 8716 6972
Mobil: 6162 0208 
Mail: janl@btech.au.dk  
Web: http://btech.au.dk