Sapere Aude modtager fra Herning

Den 23. juni uddeler Det Frie Forskningsråd 26 Sapere Audebevillinger til en række af Danmarks mest visionære og toneangivende forskere. Bevillingerne beløber sig til i alt 170 millioner kroner. Professor Benjamin Sovacool fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS i Herning modtager en af priserne.

Professor Benjamin Sovacool.

Benjamin Sovacools projekt handler om de samfundsmæssige konsekvenser af en ’Vehicle-to-Grid’-Overgang’ i Nordeuropa. Han undersøger de forretningsmæssige og sociale fordele, barrierer og politikker, der kan opstå i forbindelse med en overgang til ’vehicle-to-grid’-systemer (V2G) i Norden.

V2G, er et begreb, der anvendes til at beskrive det energikoncept, hvor elbiler, og visse plug-in hybridbiler, ikke kun kan modtage el fra, men også sende overskydende elektricitet tilbage til elnettet.

”Med en V2G-konfiguration vil personbiler ikke længere kun kunne bruges som køretøjer, men også være mobile, selvstændige ressourcer, der kan styre energiflow og ændre behovet for el-infrastrukturen. De fungerer som ’køretøjer’, når bilister bruger dem, men skifter til ’strømkilder’ i spidsbelastningsperioder, hvorefter de genoplades om natten” fortæller professor Benjamin Sovacool.

Projektet omfatter tre arbejdspakker: (1) Vurdering af V2G-omkostninger og potentielle fordele, (2) Identifikation af socio-tekniske barrierer og (3) Forslag til politiske anbefalinger.

V2G kan løse væsentlige problemer på teknologiområdet
Benjamin Sovacool har altid været fascineret af energisystemer, overgange, politik, sikkerhed og bæredygtighed. Projektet adresserer alle disse områder, da V2G-konceptet kæder to kritisk vigtige teknologisystemer (elforsyningsnettet og et transportsystem baseret på fossile brændstoffer) sammen på måder, som kan løse væsentlige problemer for begge teknologier.

Med projektet vil den nordiske region (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) få mulighed for at dekarbonisere deres transportsektorer, lettere kunne balancere og integrere vedvarende energikilder med nettet samt maksimere elselskabernes indtægter og skabe nye indtægtskilder til bilejere.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver
Der har hidtil kun været ganske lidt forskning, der har set på de samfundsmæssige fordele, V2G kan give den nordiske region, kun få evalueringer af barriererne for V2G, og næsten ingen debat om de politikker og den praksis, der vil kunne fremskynde dens anvendelse.

I forhold til bedre at kunne forstå adfærden hos forbrugerne når de skal vælge eller ikke får valgt, har V2G-biler også relevans for forskere inden for social psykologi, antropologi og sociologi, der ser på forskellige kulturer inden for energiforbrug samt på, hvordan forbrugerne træffer beslutninger om energiteknologier. En kritisk vurdering af V2G-konceptet vil også kunne generere nok data til brug for forskere inden for energipolitik, energiundersøgelser, energiplanlægning, byplanlægning, transportplanlægning, geografi samt for samfundsøkonomiske forskere, der forsker i en kulstoffattig fremtid i Norden. V2G vil desuden kunne hjælpe nordiske elselskaber med integrationen af vedvarende energi.

Fakta
Sapere Aude-programmet består af tre trin: Trin 1: DFF-Forskertalent, Trin 2: DFF-Forskningsleder Trin 3: DFF-Topforsker. Benjamin Sovacool får en bevilling på trin to.


Seks forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Topforsker-bevilling på op imod 12 millioner kroner, der skal benyttes til fordybelse i et specifikt forskningsemne i op til fem år.

Tyve forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling på op til syv millioner kroner, der skal benyttes til gennemførelse af et forskningsprojekt i en femårig periode.

Yderligere oplysninger

Benjamin K. Sovacool
Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.
Telefon: 87 16 69 15
e-mail: BenjaminSo@auhe.au.dk.