Samarbejde med virksomhed under studiet fører til job

Rasmus Jørgensen er uddannet Cand. Polyt. fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet og har været i et samarbejde med virksomheden Jyden under hele uddannelsesforløbet. Nu er han fastansat, og det er ikke tilfældigt.

Rasmus Jørgensen og direktøren i Jyden, Jens Agergaard. Foto: Jyden

Rasmus Jørgensen fra Herning-egnen er et godt eksempel på, hvordan et samarbejde mellem en uddannelsesinstitution og en virksomhed kan lykkes. Med et flot 12-tal kunne han i begyndelsen af januar 2017 skrive en ny titel på sit CV som nyuddannet civilingeniør (Cand.polyt i teknologibaseret forretningsudvikling) fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Han blev herefter fastansat hos virksomheden Jyden, hvor han nu sidder i rollen som projektleder for interne procesoptimeringer. Forinden var Rasmus tilknyttet Jyden i sit uddannelsesforløb over en flerårig periode, hvilket har givet flere fordele for begge parter.

”Jeg har mærket virkeligheden som den er – for ikke alt står skrevet i bøgerne. Virksomhedskultur og -processer skal man være en del af, inden man kan relatere sig til dem. Derfor har det været meget givende rent fysisk at være tilknyttet Jyden, for jeg er den vej igennem blevet inddraget i mange aspekter – både af formel og uformel karakter. Med en flad organisationsstruktur har der været et godt samspil med både ledelsen og de øvrige medarbejdere – det har givet mig en følelse af at være en del af teamet allerede fra første dag”, pointerer Rasmus Jørgensen.

En fordel for virksomheden

Hos Jydens administrerende direktør, Jens Agergaard, er der også fuld tilfredshed. Set fra hans side af er der et gensidigt behov for at kunne gøre sig attraktiv – både ift. virksomheder, der søger flere nye, kompetente medarbejdere og ift. de, der er under uddannelse med mulighed for praktikforløb.

”Det er en oplagt mulighed for virksomheden til at skabe tætte, faglige relationer med den studerende – i dette tilfælde Rasmus – og på den måde kunne skabe rum for nye potentielle medarbejdere. Det har uden tvivl tilført Jyden værdi at have Rasmus på den faglige bane og få bragt tingene i et nyt perspektiv. Jeg kan derfor kun anbefale virksomheder – specielt i de mere affolkede områder – at gøre en indsats for at tiltrække de studerende”, udtaler Jens Agergaard, administrerende direktør hos Jyden.

Det er ikke nyt for Jyden at sikre sig nye, faglige kompetencer på den måde. Virksomheden har med stor succes haft praktikanter med forskellige uddannelsesforløb.

”Det handler om at være åben, om at opsøge mulighederne – og kontakte uddannelsesstederne. Uanset virksomhedsstørrelse, så er der noget at byde ind med og at få igen”, udtaler Jens Agergaard.

Hos Jyden er der et kontinuerligt behov for videreudvikling af de faglige kompetencer – både ift. mentorforløb, rekruttering af nyuddannede medarbejdere samt videreudvikling af virksomhedens medarbejdere.

”Det er vigtigt for mig at kunne videregive den uddannelseserfaring, jeg har erhvervet mig. Som studerende skal man udfordre sig selv og ikke nødvendigvis være branchespecifik, men se på udviklingspotentialet i virksomhederne. Jeg er glad for at have været tilknyttet en mellemstor virksomhed – det har givet mig muligheden for at tage beslutninger på egen hånd. Jyden har givet mig frirum til at kunne udvikle mig personligt og karrieremæssigt”, slutter Rasmus Jørgensen.