Nyt samarbejde mellem Aarhus BSS og erhvervsliv i Herning

Den 9. maj 2017 var der kick-off møde for den nyetablerede AUHE Midtvest's Støttefond, som er en erhvervsdrivende selvejende fond, hvis formål er at understøtte samarbejdet mellem Aarhus BSS's Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning og det lokale erhvervsliv i Midt- og Vestjylland.

Over 100 personer var mødt op til en eftermiddag fyldt af optimisme og visioner for det fremtidige samarbejde mellem erhvervslivet og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. Fondens aktiviteter skal være med til at tiltrække studerende og engagere studerende og virksomheder i forskellige opgaveløsninger samt motivere virksomheder til at ansætte dimittender fra instituttet.

Bestyrelsesformanden for den nye fond, Kenneth Iversen, ser muligheder - ikke kun for universitetet og erhvervslivet - men for hele det midt- og vestjyske område:

”Vi vil skabe nye vækst og udviklingsmuligheder i virksomhederne, og det skal ske i samarbejde med erhvervsråd, universitetet, de studerende m.fl., og vi ser frem til, at det kommer til påvirke i en grad, så vi fremover bliver et område, folk drømmer om at flytte til! ”

Større vækstmuligheder
Målet er at øge samspillet mellem universitetet og områdets virksomheder for på den måde at imødekomme behovet for højtuddannet arbejdskraft. AUHE MidtVest's Støttefond ønsker desuden at skabe nye vækst- og udviklingsmuligheder for de midt- og vestjyske virksomheder via brug af højtuddannede kompetencer fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. Derudover vil fonden arbejde for, at flere dimittender får job i den midt- og vestjyske region.

Erhvervsklubben
Som en del af AUHE Midtvest's Støttefond er der oprettet en erhvervsklub for virksomhedsejere/ledere, som skal være med til at øge de små og mellemstore virksomheders kendskab til uddannelserne på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. Det skal medvirke til et større samspil mel­lem virksomheder og instituttet, de studerende og de færdiguddannede med udvikling af nye teknologier, metoder og processer til følge.

Dialogen skal blandt andet være med til at fjerne en eventuel bar­riere for at ansætte ingeniører, økonomer, forretningsudviklere, marketingfolk mm. Erhvervsklubben giver dernæst mulighed for et par gange om året at mødes på universitetet i Herning til informationsmøder, så erhvervsledere kan samtale og udvikle nye samarbejds­muligheder på tværs af geografien i det midt– og vestjyske område. Ønsket er, at alle virksomhedsejere/ledere i Midt- og Vestjylland skal have et grundigt kendskab til samarbejdsmulighederne og have deres gang på universitetet.

”Helt konkret kan virksomhederne få studerende i praktik, samarbejde om konkrete projekter de ønsker en løsning på, deltage i undervisningen på stedet, - for at nævne nogle af mulighederne” fortæller John Hansen, som er karrierekonsulent på BTECH.

Bestyrelsesformanden vil gerne opfordre interesserede virksomheder og ledere til at henvende sig til fonden eller universitetet. Næste møde i erhvervsklubben bliver den 10. oktober 2017.

Læs mere om det nye initiativ på www.auhefonden.dk.

Se video om en af uddannelserne på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.


Yderligere oplysninger

Karrierekonsulent
John Hansen

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
Mail: John.hansen@au.dk
Tlf.:  8716 6916