Ny forskning: Danske virksomheder nedprioriterer innovation

Ny undersøgelse af danske virksomheders arbejde med strategi viser generelt stort fokus på produktivitet og på kunderne, mens innovationsområdet prioriteres meget lavt.

Danske virksomheder nedprioriterer innovation. Foto: AU Foto

Med udgangspunkt i 3500 danske topledere, mellemledere og medarbejdere fra mere end 1700 private og offentlige virksomheder har forskerne Jens Holmgren og Ole Uhrskov Friis fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet undersøgt virksomhedernes fokus på strategiarbejdet. Innovationsområdet og dermed fornyelser af produkter og ydelser halter stærkt bagefter den interne optimering og fokus på eksisterende kunder.

”Samlet set er det overraskende og bekymrende, at innovationen har det så dårligt i de danske virksomheder, idet vejen ud af krisen og ind i en mere udviklingsorienteret periode netop skal findes ved at fokusere mere på fornyelse og innovation”, siger Ole Uhrskov Friis, lektor på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning.

Innovation vælges fra
Innovation er det strategiområde, der har lavest prioritet, og der er stort set ingen struktur og systematik i arbejdet. Det afspejler sig også i, at de fleste forretningsideer, der investeres i, ikke når ud på markedet.

”Vi kan se, at fokus fra topledelsen er på produktivitet og på de eksisterende kunder, mens innovationen nedprioriteres, formentlig fordi det kræver en yderligere indsats og er risikobetonet”, vurderer lektor Jens Holmgren.

Jan Jacobsen, tidligere Managing Director/CEO fra firmaet A-tex, er en af de virksomhedsledere, der har deltaget i undersøgelsen, og han siger:

”Rent personligt prøver jeg i mit arbejde at være innovativ, men jeg møder også modstand, - blandt andet fra bestyrelsen, og det bunder jo i, at det er nødvendigt at sikre en ordentlig bundlinje. Men jeg tror, man skal turde vise mere mod, og ikke kun tænke kortsigtet. Selvfølgelig skal der være styr på økonomien, men det er nødvendigt at afsætte nogle penge til at udvikle nye produkter, markeder osv., for hvis vi ikke fornyer os, dør vi. ”

Mangler at omsætte strategi til handling
De to forskere på peger på flere områder, det er nødvendigt at tage fat i, hvis udviklingen på strategi-området skal vendes. Det viser sig, at mange virksomheder er dårlige til at få omsat strategien til handling. Hvis det skal ændres, kræver det først og fremmest mere involvering af mellemledere og medarbejdere i strategiarbejdet, så de føler et større ejerskab. Strategien skal dernæst være omdrejningspunktet for alt det, der foregår i virksomheden, og der skal kommunikeres mere ud til medarbejderne om strategien.

Ledelse og medarbejdere er uenige
Generelt er der på næsten alle områder stor forskel på topledernes og medarbejdernes vurderinger af strategiarbejdet. Særligt udtalt er det i forhold til, hvor kendt strategien er i virksomheden, og om der afsættes tilstrækkelige finansielle og ikke-finansielle ressourcer til gennemførelse af strategien.

”Medarbejderne synes ikke, de bliver involverede, at strategien bliver omsat til handlingsplaner, og at der afsættes ressourcer til at gennemføre strategien, mens toplederne egentlig synes, det går meget godt på disse områder. Det er ikke så underligt, at strategien ikke bliver omsat til handling, når der er så stor uenighed”, siger lektor Jens Holmgren.

Der er bred enighed om, at medarbejderne har et stort ansvar og beføjelser i deres arbejde, men det er bemærkelsesværdigt, at særligt medarbejderne mener, motivationen ikke er øget igennem de sidste par år. Toplederne har generelt den modsatte opfattelse, hvilket tyder på, de ikke har ret god føling med, hvordan stemningen er blandt medarbejderne i deres virksomhed, og hvad der foregår på medarbejderniveau.

Forskel på private og offentlige virksomheder
Disse resultater er endnu mere udtalte, hvis man ser på forskellen mellem private og offentlige virksomheder. I de offentlige virksomheder er forskellen mellem medarbejdernes og topledernes opfattelse af virksomhedens evne til at justere strategien løbende væsentligt større end i private virksomheder. Det samme gælder med hensyn til, hvor kendt strategien er i hele virksomheden, og om der er sikret de nødvendige ressourcer til at implementere strategien.

Læs hele rapporten