Lokal virksomhed ønsker at optimere produktion ved hjælp af ny teknologi

En fondsbevilling fra Industriens Fond skal frem til udgangen af 2023 anvendes til afprøvning og udvikling af et pilotprojekt, der vil teste nye samarbejdsformer mellem erhvervslivet, Aarhus Universitet i Herning og områdets videninstitutioner. Projektet kaldes Manufactory, og via 12 cases vil projektet i årets løb hjælpe produktionsvirksomheder med aktuelle problemstillinger. En af de 12 virksomheder, der tager del i pilotprojektet, er virksomheden KonfAir, der har base i Herning.

Allan Kildevang Ladekjær er Business Developer hos KonfAir i Herning.

KonfAir er markedsledende inden for produktion af filtrations- og ventilationsfiltre, og virksomheden ønsker med sin deltagelse i Manufactory at undersøge perspektiver og muligheder for at optimere sin produktion ved anvendelse af ny teknologi.

- En lang række eksterne faktorer som f.eks. stigende energiomkostninger, stigende responskrav fra kunderne og stigende fokus på de miljømæssige aspekter gør, at vi hos KonfAir gerne vil have undersøgt, hvordan virksomheden kan optimere produktionen yderligere blandt andet ved brug af ny teknologi. Dette er baggrunden for at vi som virksomhed gerne vil deltage i pilotprojektet, fortæller Business Developer hos KonfAir, Allan Kildevang Ladekjær.

Virksomheden er udvalgt til at deltage i Manufactory, fordi casens formål er aktuelt for et bredt udsnit af virksomheder.

- Mange virksomheder går på bagkant af corona-nedlukningerne og den aktuelle energikrise med tilsvarende overvejelser om at optimere produktionen med udgangspunkt i ny teknologi, fortæller Søren Sørensen fra AU Herning.

Til at bidrage til projektet hos KonfAir deltager medarbejdere fra både AU Herning og Bæredygtig Herning. De vil sammen med medarbejdere hos KonfAir foretage vurderinger af de tekniske, økonomiske og miljømæssige gevinster ved at optimere produktionen.

- Den specifikke case hos KonfAir har både principiel og konkret interesse i et perspektiv af bæredygtighed. Vi ser derfor frem til at kunne udbrede viden og erfaringer fra casen til andre virksomheder. I pilotprojektet ser vi også et stort potentiale i et øget og stærkere samarbejde mellem lokale virksomheder og lokale videns- og innovationsaktører for at accelerere omstillingen gennem konkrete handlinger, fortæller direktør hos Bæredygtig Herning, Thea Lyng Thomsen.

Ved at deltage i Manufactory kan virksomhederne netop få øget deres innovationsevne, teknologiforståelse og konkurrencedygtighed ved at få tilført specialiseret viden. Det vil blandt andet sætte dem i stand til at udvikle nye produkter og forretningsmodeller samt udvikle mere effektive og bæredygtige processer ift. produktion.

Fakta om Manufactory

Visionen for Manufactory er på sigt at skabe et teknologicenter for virksomheder, studerende og videninstitutioner. Formålet er at øge innovationsevnen, teknologiforståelsen og konkurrencedygtigheden hos fremstillingsvirksomheder. Projektet er inddelt i tre faser, hvoraf pilotprojektet er det første. Fra 2024-2028 vil projektet gå ind i sin etableringsfase, hvor alle erfaringer fra pilotprojektet skal bidrage til udviklingen af det reelle vækstteknologicenter. Bliver visionen til virkelighed, er det planen, at Manufactory i løbet af 2028 vil kunne slå dørene op for landets fremstillingsvirksomheder, studerende og videninstitutioner.

Projektet er blevet til med støtte fra Industriens Fond. Se de 12 innovationscases og mere information her: www.btech.au.dk/manufactory

--

 

Kontaktinformation

Søren Sørensen

Projektchef for Manufactory, AU Herning

sos@btech.au.dk | 20 69 30 01

 

Allan Kildevang Ladekjær

Business Developer, KonfAir
al@konfAir.dk |40 61 40 34

 

Thea Lyng Thomsen

Direktør, Bæredygtig Herning

tt@baeredygtigherning.dk | 27 16 95 64