Klima skal tænkes ind i fremtidens uddannelser

Beslutningstagere, erhvervsfolk og forskere mødtes til debat om nytænkning af uddannelser på udviklingskonference i Herning. Hovedtaler Connie Hedegaard satte fokus på verdens klimaudfordringer og mener, at uddannelser skal gøres grønnere. Rektor for Aarhus Universitet vil gøre sit for at hjælpe med at nytænke fremtidens uddannelser.

EU-kommissær og nu medlem af Aarhus Universitets bestyrelse Connie Hedegaard. Fotos: Julia Rolsted Stacey, Aarhus BSS Kommunikation.
Regionsformand i Region Midtjylland Bent Hansen
Rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen og Connie Hedegaard
Institutleder Anders Frederiksen, Institut for Forretningsledelse og Teknologi
Brian Bech Nielsen under debatten
Helge Sander, Formand for AU Herning Ekstern Råd
Deltagere i paneldebat
Konferencedeltagere

”Vi har ikke råd til at lade være. Klima og bæredygtighed skal tænkes ind i fremtidens uddannelser.”

Sådan sagde tidligere EU-kommissær og nu medlem af Aarhus Universitets bestyrelse Connie Hedegaard, da hun holdt åbningstale på Udviklingskonferencen 2015 på AU Herning torsdag den 22. oktober. Det er anden gang konferencen blev afholdt. Udover Connie Hedegaard præsenterede lang række beslutningstagere, heriblandt Bent Hansen og rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen, også deres synspunkter, om hvordan de mener, at det midt- og vestjyske område kan styrkes i fremtiden.

Connie Hedegaard pegede på mange eksempler på de store udfordringer, som verden står overfor. Hun startede med at vise en kort film om, hvordan temperaturen er steget jævnt på jorden siden 1880. ”Verdens klimaudfordringer kræver løsninger, teknologi og viden,” udtalte Connie Hedegaard og fortsatte:

”Aarhus Universitet skal uddanne deres studerende til at tænke i helhedsløsninger og lære at mestre systemtænkning. Jo mere studerende ved om klima, teknologi, vedvarende energi, klogere transport og energisystemer, desto bedre vil deres projekter klare sig.”

Når klimaet er med til at forværre situationen

Målinger viser, 2014 var det varmeste år nogensinde. Hun præsenterede begrebet den dobbelte udfordring, som handler om, at klimaet kan gøre situationen i et land endnu værre. Syrien oplevede for eksempel i 2007 og i årende derefter den voldsomste tørke. Situationen var så alvorlig, at 1.500.000 millioner syrere fra landområder valgte at flytte til omkringliggende større byer for at finde arbejde. Storbyerne havde allerede problemer med et stort antal flygtninge fra Irak og havde derfor svært ved at rumme endnu flere tilflyttere, der søgte arbejde og et nyt hjem. Tilstanden gav uro og konflikter, og den voldsomme tørke var med til at gøre diverse trusler i Syrien større.

Væksten kommer, og vi skal styre den

Connie Hedegaard påpegede, at vi har en særlig udfordring til klima og ændring i miljø og en anden udfordring, der handler om befolkningstilvæksten i blandt andet Mellemøsten. Her vokser befolkningen rigtigt meget, og de skal have mad vand energi og mobilitet samt senere moderne bekvemmeligheder.

”Væksten kommer, om vi vil det eller ej”, sagde Connie Hedegaard.

”Vi skal mere spørge os selv om, hvordan vi kan styre væksten? Det er nødvendigt, at den fremtidige vækst er mere baseret på ressource-effektivitet — det vil sige mere på energi-effektivitet og mindre på fossile brændstoffer”.

Ifølge Connie Hedegaard kræver denne forandring dyb viden. Aarhus Universitet skal derfor bidrage til, hvordan Danmark bedst genanvender ressourcer og nytænker den økonomisk vækst, mener hun. Der er brug for at tænke på tværs — både i samfundet, men også på universiteterne. Grønnere uddannelser skal være med til at sikre fremtidens vækst.

”Vi kan ikke løse diverse klimaproblemer i siloer. Der er brug for, at erhvervsliv og organisationer lærer at arbejde meget bedre sammen — tænker internationalt og ser klimaudfordringer i et større perspektiv,” sagde Connie Hedegaard.

Skal være bindeled til forandring

Rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen mener, at universitetet kan hjælpe med løsninger til forandring. Han sagde fra talerstolen, at Aarhus Universitet skal være bindeled mellem det lokale og det globale.

”Verdenen er global, og det gælder ikke mindst for grønne løsninger. Omvendt skal universitets forskning omsætte viden fra den globale forskningsverden og åbne dem op til lokale løsninger i Midt- og Vestjylland,” sagde Brian Bech Nielsen og fortsatte:

”Aarhus Universitetet skal fastholde stærke discipliner men også blive dygtigere til at kombinere uddannelser på tværs.”

Brian Bech Nielsen fortalte, at det ikke kun er naturvidenskaben, der arbejder med grønne og bæredygtige projekter. Aarhus BSS, som Institut for Forretningsudvikling og Teknologi er del af, er med i et bæredygtighedsnetværk under FN. Her arbejder man med at udbrede principper om bæredygtighed og ansvarlighed.

”Universitetet arbejder målrettet for at gøre en forskel — ikke kun inden for universitets forskning men også i vores samarbejde med myndigheder og virksomheder,” sagde Brian Bech Nielsen.

Alderspyramiden bevæger sig i den gale retning

Brian Bech Nielsen sluttede sit oplæg af med at tale om en helt anden fremtidig udfordring for det midt- og vestjyske — nemlig at antallet af unge vil falde kraftigt i de kommende år. Det kan komme til at betyde, at der bliver mangel på arbejdskraft i de kommende år, konstaterede Brian Bech Nielsen og fortsatte:

”Problemet kan løses ved øget tilflytning i området, men vi skal også have flere unge i området til at indse, at det nytter at tage en uddannelse.”

Rektor sagde, at Institut for Forretningsudvikling og Teknologi allerede har et tæt samarbejde med erhvervslivet, og at det har første prioritet, at det flotte samarbejde fortsættes. Derudover undersøger universitetet, om der er basis for at skabe flere ingeniøruddannelser i Herning.

Yderligere oplysninger

Helge Sander
Formand for Eksternt Råd på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
helsand59@gmail.com