Hvordan styrker AU Herning det midt- og vestjyske område?

Aarhus Universitet inviterer i år til sin anden udviklingskonference i Herning over emnet: Hvordan styrker AU Herning det midt- og vestjyske område?

Torsdag den 22. oktober afholdes den 2. udviklingskonference på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning.

Tidligere EU-klimakommissær Connie Hedegaard holder åbningstalen. Konferencen afholdes på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, torsdag den 22. oktober. Her sættes fokus på ”grønne emner” samt status og orientering om Hospitalsenheden Vest. Endelig bliver der indlæg fra de lokale kommuner.

  • Hvordan sikrer vi vækst og velstand i Midt- og Vestjylland, og hvilken rolle skal uddannelse og forskning på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi spille i den forbindelse?
  • Hvordan opnår vi en synergieffekt i samspillet mellem erhvervsliv, kommuner, region og universitet i det midt- og vestjyske?

Det kunne være nogle af de spørgsmål, der er mulighed for at stille eller høre nærmere om til konferencen Hvordan styrker AU Herning det midt- og vestjyske område?

Formålet med konferencen er at skabe et rum, hvor der er mulighed for at lade sig inspirere, stille spørgsmål og udfordre hinanden – alt sammen med henblik på at sikre de bedste vilkår for udviklingen af Midt- og Vestjylland.

Program

15.00 Velkommen
Professor Anders Frederiksen (institutleder på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning)

15.05 Åbningstale
Connie Hedegaard (tidligere EU-klimakommissær)

15.20 Grønt er godt for konkurrenceevnen
Bent Hansen (Regionsrådsformand i Region Midtjylland)

15.30 Aarhus Universitets rolle
Brian Bech Nielsen (Rektor på Aarhus Universitet) 

15.40 Hvad er kommunernes forventning til AUHE?

• Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune
• Viceborgmester Torben Gudiksen, Holstebro Kommune
• Viceborgmester Kent Falkenvig, Herning Kommune
• Viceborgmester Martin Hulgaard, Struer Kommune
• Erhvervskonsulent Lone Jager Neldeberg, Ikast-Brande Kommune

16.05 Debat

16.30 Pause

16.45 Fremtidens biobrændsel

Alan Lunde (Chefkonsulent Vestforsyning, Maabjerg Bioenergy)

16.55 Grøn energi i et internationalt perspektiv

Benjamin Sovacool (Professor, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi)

17.05 Spørgsmål og debat

17.15 Status og orientering om Hospitalsenheden Vest

• Hvordan styrker Gødstrup det midt- og vestjyske område?
Jens Friis Bak (lægefaglig direktør)

• Forskningens betydning for Midt- og Vestjylland
Annette Haagerup (forskningskoordinerende overlæge)  

17.40 Afslutningsdebat  

18.00 Let traktement og networking

Ordstyrer: Helge Sander, formand for Eksternt Råd på AU Herning (BTECH)
Tilmeld dig ved at sende en mail med navn og tilhørsforhold til: annakatrine@auhe.au.dk