HD i Finansiel Rådgivning flyttes til Herning

Det var et konkret forslag fra et aftagerråd om at flytte HD-uddannelsen i Finansiel Rådgivning fra Aarhus til Herning, der i efteråret 2016 satte gang i tankerne hos studieleder på BTECH Jan Laursen og prodekan Peder Østergaard. Forslaget er nu mundet ud i beslutningen om, at uddannelsen fra efteråret 2017 igen udbydes i Herning efter mange år med faldende tilmeldingstal i Aarhus.

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. Foto: AU Foto

HD i Finansiel Rådgivning har i mange år været placeret i Aarhus, men nu flyttes uddannelsen til Herning, nærmere bestemt til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH), Aarhus BSS. Det sker på baggrund af en tæt dialog med pengeinstitutterne i Midt- og Vestjylland, der er blevet besøgt hen over foråret af studieleder på BTECH i Herning, Jan Laursen og prodekan på Aarhus Universitet, Peder Østergaard.

Pengeinstitutterne leverer hvert år mange studerende til uddannelsen og er meget positive overfor tanken om at flytte uddannelsen geografisk. Det er et stort plus for uddannelsesmiljøet i Herning og omegn, der nu har endnu et spændende tilbud til de uddannelsessøgende.

Tæt dialog giver indsigt
Prodekan Peder Østergaard er ikke i tvivl om, at man som uddannelsesinstitution bør have løbende og tæt dialog med aftagerne. Dialogen danner nemlig grundlag for fagligt velfunderede beslutninger, som tager højde for den virkelighed, som aftagerne opererer i:

”Det giver os en stor viden og indsigt, når vi kommer ind i maskinrummet hos virksomheder og organisationer og hører om deres behov og hvad der rører sig. Gennem dialog kan vi skabe de bedste rammer for vores uddannelser, og sikre, at de opfylder efterspørgslen i samfundet – både lokalt og nationalt. Vi har i denne proces desuden oplevet en fantastisk åbenhed og entusiasme fra de involverede aftagere, og det er tydeligt, at dialogen kommer begge parter til gode. ”

”Vi er meget glade for dialogen med pengeinstitutterne og ser frem til opbakningen fremover”, fortæller studieleder Jan Laursen fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS i Herning og fortsætter:

”I vores samtaler med de forskellige pengeinstitutter kunne vi tydeligt høre, at der af flere grunde er en konkret efterspørgsel på en finansiel rådgivningsuddannelse i netop dette geografiske område. Ved at lytte til en bestemt sektor har vi altså kunne afdække et behov hos vores aftagere. Vi har nu handlet på dette behov og truffet en konkret beslutning, som vi mener er den helt rigtige for den specifikke uddannelse”.

Om uddannelsen
Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med finansiel rådgivning og ønsker at få en opgradering af deres kompetencer.

Adgangskravene er HD 1. del, finansøkonom, finansbachelor, akademiuddannelse i finansiel rådgivning eller tilsvarende. 

Der er ansøgningsfrist til HD-uddannelsen d. 1. juni. Her vil det vise sig, om flytningen af uddannelsen også giver konkrete resultater i form af flere tilmeldinger.

Yderligere oplysninger

Studieleder Jan Laursen
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS
Mail: janl@btech.au.dk
Fastnet: +4587166972
Mobil: +4561620208