Hackaton om cirkulær brug af rester fra glasfiberproduktion

I samarbejde med Riga Technical University og projektpartnere fra Luleå University of Technology afholdte vi i maj et såkaldt hackaton om cirkulær brug af glasfiberproduktionsrester og andet restmateriale. Glasfiberrester genereres dagligt under selve produktionen af glasfiber og under fremstilling af forskellige industrielle varer (f.eks. vindmøllevinger, reservoirer, isolatorer i elektrisk udstyr, badeværelser, opbevaringsfaciliteter eller faciliteter til transportindustrien osv.).

Foto: Mads Scott-Fordsmand Christensen.

Selvom tørre glasfiberrester er gode materialer, der kan bruges til sekundære produkter, er den nuværende praksis, at de bliver indsamlet og deponeret på lossepladser som industriaffald. Dette bevirker tonsvis af industriaffald og tab af værdifulde ressourcer.

Idéen med hackatonet var at samle studerende fra forskellige fagområder på tværs af Østersøregionen for at danne teams og generere idéer til nye produkter/processer for at fremme cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller. Samtidig havde de mulighed for at teste idéerne, skabe prototyper og få praktisk erfaring via arbejdet i laboratorierne og deres makerspace.

Hackatonet fik støtte fra følgende partnere i branchen: Hitachi Energy, Podcomp AB og Valmiera Glass Group (en af de største glasfiberproducenter i Østersøregionen).

Stort tillykke til vores egne deltagere fra AU Herning, som vandt flere priser i det tværfaglige hackaton inden for cirkulær økonomi og bæredygtige forretningsmodeller vedrørende anvendelse af glasfiberrester.

Du kan læse mere om hackatonet her.

Fotos: Mads Scott-Fordsmand Christensen.