Forskningsnyhed

Forskningsprojekt skal motivere virksomheder til at vælge grønne energiløsninger

CGC Forskningscenter ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi skal hjælpe sma? og mellemstore virksomheder med en grønnere forretning i nyt nordisk forskningsprojekt. Ma?let er at øge anvendelsen af vedvarende energi i startups og hos SMV’er.

Det er afgørende at få de små og mellemstore virksomheder til at se mulighederne i bæredygtige energiformer, hvis Danmarks mål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 skal indfries. Foto: Intereg

Na?r det kommer til den grønne omstilling, mangler startups og sma? og mellemstore virksomheder (SMV’er) ofte viden og konkrete værktøjer til at udvikle grønne og bæredygtige forretningsmodeller

Det skal et nyt forskningsprojekt ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet være med til at ændre. Her har man søsat forskningsprojektet ”Greenbizz”, som bliver støttet af EU med over 11 mio. kr.

Sammen med Chalmers Universitetet i Sverige og Højskolen Østfold i Norge skal CGC Forskningscenter ved instituttet undersøge, hvordan man kan øge anvendelsen af vedvarerede energi hos virksomhederne og motivere dem til at udvikle og implementere grønne forretningsmodeller.

Bæredygtighed er nødvendigt
Professor Peter Lindgren hos CGC ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi er initiativtager til projektet, der skal hjælpe SMV’erne med mere bæredygtige og grønne forretningsmodeller, og virksomhederne skal ikke kun omfavne den grønne omstilling for miljøet og klimaets skyld, mener han. Men fordi det er en forretningsmæssig god ide?.

”Regeringer, kunder og ansatte verden over lægger et stigende pres pa?, at virksomheder skal drive en forretning, der benytter energi fra grønne og vedvarende energikilder. Mange virksomheder fa?r svært ved at overleve pa? længere sigt, hvis de ikke omfavner den grønne omstilling,” siger Peter Lindgren.

Professoren nævner transportbranchen, som et konkret eksempel pa? udviklingen. Her kan mange transportvirksomheder f.eks. ikke fa? adgang til mange af verdens metropoler, hvis de ikke overholder de stadig strengere regler mod forurening i storbyerne. Den grønne dagsorden rammer ogsa? SMV’erne og startups, og de har et stort behov for at fa? udviklet deres viden og tilbudt nye brugervenlige værktøjer til udvikling af grønne forretningsmodeller, vurderer Peter Lindgren.

Kan løse klimama?l
I Danmark udgør SMV’erne 99 pct. af alle landets ca. 300.000 virksomheder. Det er derfor afgørende at fa? disse virksomheder til at se mulighederne i at omstille til vedvarende energi, hvis f.eks. ma?let om at reducere Danmarks drivhusgasudledning med 70 pct. i 2030 skal indfries

Mange virksomheder ser allerede potentialet i en grøn omstilling. Ifølge undersøgelser foretaget af erhvervsorganisationen SMVdanmark er udfordringen imidlertid, at virksomhederne mangler værktøjer til at komme i gang og viden om, hvor i virksomheden det er bedst at lave de grønne investeringer.

”De nuværende grønne forretningsmodelsløsninger og værktøjer er udviklet til
store virksomheder. Derfor er det vanskeligt for mindre virksomheder at gennemskue fornuften i investeringer i bæredygtige energiformer og grønne forretningsmodeller. Ledelsen i mindre virksomheder har samtidig travlt med den daglige drift - ikke mindst i disse covid-19-tider - og mangler ba?de tid og ekspertise til at ga? i gang med en grøn omstilling,” siger Peter Lindgren.

Det er her, at ”Greenbizz” skal komme med løsninger. Ma?let er at rekruttere 60 virksomheder ud af en gruppe pa? ca. 2000 startups og SMV’er fordelt over Sverige, Norge og Danmark. Inden projektets afslutning er ambitionen, at virksomhederne skal øge deres forbrug af vedvarende energi med op til 10 pct.

”Det bliver et tæt samarbejde med virksomhedernes ledelse og medarbejdere omkring grønne forretningsmodeller og teknologier. Vi vil bygge vores forskning pa? toppen af disse samarbejder,” siger Peter Lindgren.

De nye grønne, digitaliserede forretningsmodeller, som forskningsprojektet skal udvikle, vil løbende kunne hjælpe virksomhederne med at ma?le, kvantificere og pa? en brugervenlig ma?de styrke deres anvendelse og investeringer i grøn energiteknologi og forretningsmodeller - ikke bare i den enkelte virksomhed, men i hele virksomhedens værdikæde.

Fakta om projektet:

  • Et forskningsprojekt i samarbejde med Chalmers Universitetet i Sverige og Højskolen Østfold i Norge og CGC Forskningscenter ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

  • Projektet er støttet af EU med 11,2 mio. kr. med et samlet budget på ca. 17 mio. kr.

  • Formålet med projektet er at styrke startups og små og mellemstore produktionsvirksomheders i at øge brugen af vedvarende energiløsninger.

  • Projektet fokuserer på SMV’er og startups, fordi flere undersøgelser viser, at disse virksomheder har størst behov for støtte til at omlægge og dermed øge anvendelsen af vedvarende energi.