Forskningsprojekt skal motivere virksomheder til at vælge grønne energiløsninger

CGC Forskningscenter ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med en grønnere forretning i nyt nordisk forskningsprojekt. Målet er at øge anvendelsen af vedvarende energi i startups og hos SMV’er.

Det er afgørende at få de små og mellemstore virksomheder til at se mulighederne i bæredygtige energiformer, hvis Danmarks mål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 skal indfries. Foto: Interreg

Når det kommer til den grønne omstilling, mangler startups og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) ofte viden og konkrete værktøjer til at udvikle grønne og bæredygtige forretningsmodeller

Det skal et nyt forskningsprojekt ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet være med til at ændre. Her har man søsat forskningsprojektet ”Greenbizz”, som bliver støttet af EU med over 11 mio. kr.

Sammen med Chalmers Universitetet i Sverige og Højskolen Østfold i Norge skal CGC Forskningscenter ved instituttet undersøge, hvordan man kan øge anvendelsen af vedvarerede energi hos virksomhederne og motivere dem til at udvikle og implementere grønne forretningsmodeller.

Bæredygtighed er nødvendigt
Professor Peter Lindgren hos CGC ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi er initiativtager til projektet, der skal hjælpe SMV’erne med mere bæredygtige og grønne forretningsmodeller, og virksomhederne skal ikke kun omfavne den grønne omstilling for miljøet og klimaets skyld, mener han. Men fordi det er en forretningsmæssig god ide.

”Regeringer, kunder og ansatte verden over lægger et stigende pres på, at virksomheder skal drive en forretning, der benytter energi fra grønne og vedvarende energikilder. Mange virksomheder får svært ved at overleve på længere sigt, hvis de ikke omfavner den grønne omstilling,” siger Peter Lindgren.

Professoren nævner transportbranchen, som et konkret eksempel på udviklingen. Her kan mange transportvirksomheder f.eks. ikke få adgang til mange af verdens metropoler, hvis de ikke overholder de stadig strengere regler mod forurening i storbyerne. Den grønne dagsorden rammer også SMV’erne og startups, og de har et stort behov for at få udviklet deres viden og tilbudt nye brugervenlige værktøjer til udvikling af grønne forretningsmodeller, vurderer Peter Lindgren.

Kan løse klimamål
I Danmark udgør SMV’erne 99 pct. af alle landets ca. 300.000 virksomheder. Det er derfor afgørende at få disse virksomheder til at se mulighederne i at omstille til vedvarende energi, hvis f.eks. målet om at reducere Danmarks drivhusgasudledning med 70 pct. i 2030 skal indfries.

Mange virksomheder ser allerede potentialet i en grøn omstilling. Ifølge undersøgelser foretaget af erhvervsorganisationen SMVdanmark er udfordringen imidlertid, at virksomhederne mangler værktøjer til at komme i gang og viden om, hvor i virksomheden det er bedst at lave de grønne investeringer.

”De nuværende grønne forretningsmodelsløsninger og værktøjer er udviklet til
store virksomheder. Derfor er det vanskeligt for mindre virksomheder at gennemskue fornuften i investeringer i bæredygtige energiformer og grønne forretningsmodeller. Ledelsen i mindre virksomheder har samtidig travlt med den daglige drift - ikke mindst i disse covid-19-tider - og mangler både tid og ekspertise til at gå i gang med en grøn omstilling,” siger Peter Lindgren.

Det er her, at ”Greenbizz” skal komme med løsninger. Målet er at rekruttere 60 virksomheder ud af en gruppe på ca. 2000 startups og SMV’er fordelt over Sverige, Norge og Danmark. Inden projektets afslutning er ambitionen, at virksomhederne skal øge deres forbrug af vedvarende energi med op til 10 pct.

”Det bliver et tæt samarbejde med virksomhedernes ledelse og medarbejdere omkring grønne forretningsmodeller og teknologier. Vi vil bygge vores forskning på toppen af disse samarbejder,” siger Peter Lindgren.

De nye grønne, digitaliserede forretningsmodeller, som forskningsprojektet skal udvikle, vil løbende kunne hjælpe virksomhederne med at måle, kvantificere og på en brugervenlig måde styrke deres anvendelse og investeringer i grøn energiteknologi og forretningsmodeller - ikke bare i den enkelte virksomhed, men i hele virksomhedens værdikæde.

Fakta om projektet:

  • Et forskningsprojekt i samarbejde med Chalmers Universitetet i Sverige og Højskolen Østfold i Norge og CGC Forskningscenter ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
     
  • Projektet er støttet af EU med 11,2 mio. kr. med et samlet budget på ca. 17 mio. kr.
     
  • Formålet med projektet er at styrke startups og små og mellemstore produktionsvirksomheders i at øge brugen af vedvarende energiløsninger.
     
  • Projektet fokuserer på SMV’er og startups, fordi flere undersøgelser viser, at disse virksomheder har størst behov for støtte til at omlægge og dermed øge anvendelsen af vedvarende energi.