Forskningsprojekt skal give erhvervslivet opskriften på at tackle fremtidens kriser

Landets SMV’er skal rustes til at foregribe uventede kriser i forskningsprojektet Modstandstandsdygtig.dk. Projektet bliver støttet af Industriens Fond, og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet i Herning skal levere forskningen bag.

Professor René Chester Goduscheit håber, at forskningsprojektet kan være med til at sætte standarden i erhvervsforskningen for, hvordan man måler modstandsdygtighed hos en virksomhed. Foto: Rasmus Eriksen

Det har aldrig været vigtigere for landets små og mellemstore virksomheder at ruste sig til uforudsete kriser, hvor ukendte kundemønstre og fremmarchende teknologier kan påvirke virksomhedernes forretningsgrundlag, som det bl.a. var tilfældet, da COVID-19-pandemien indtraf i 2020.

Nu skal et forskningsprojekt ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet i samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut give landets SMV’er redskaberne til at kunne tilpasse sig hastigt ændrede markedsbetingelser, som i sidste ende skal fastholde virksomhedernes konkurrenceevne og vækst.

Forskningsprojektet, som har titlen Modstandsdygtig.dk, vil rekruttere SMV’er med internationale aktiviteter til en række kompetenceforløb, hvor de får rådgivning og hjælp fra relevante eksperter til at teste nye initiativer og forretningsgange. Forløbene skal danne grundlag for en innovativ virksomhedsguide og et digitalt værktøj, som skal hjælpe SMV’erne til, hvordan de skaber en modstandsdygtig og mindre sårbar forretning.

Efterfølgende er ambitionen, at mindst 1.000 virksomheder skal implementere den nye virksomhedsguide eller det digitale værktøj i deres organisation. Partnerne i forskningsprojektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og de står for rådgivningen og den praktiske afholdelse af kompetenceforløbene, mens Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning skal kvalificere de endelige resultater og sikre, at projektet rent faktisk gør en forskel ude i virksomhederne.

Dén opgave ligger hos professor René Chester Goduscheit, der også håber, at den indsamlede data fra projektet kan være med til at sætte en standard i erhvervsforskningen for, hvordan man rent faktisk måler modstandsdygtighed hos en virksomhed.

”SMV’ernes eksistensgrundlag kan blive udfordret fra mange retninger, f.eks. fra globale forsyningsnetværk som en verdenskrise kan sætte over styr. Det er derfor en kompleks opgave, virksomhederne står overfor, når de ønsker at ruste sig til uventede kriser, og her kan vi som universitet hjælpe med at kvalificere, om de konkrete tiltag har en effekt,” siger René Chester Goduscheit.

Forskningsprojektet bliver støttet af Industriens Fond, og du kan læse mere om projektet på modstandsdygtig.dk.