Flotte optagelsestal er resultatet af en stor indsats

Aarhus BSS har i år en stor procentuel fremgang i antallet af tilbudte studiepladser sammenlignet med 2015. Fremgangen er på 1,8 procent svarende til 52 flere studiepladser. Samtidig er der en stigning i antallet af kvalificerede ansøgere. På uddannelserne i Herning tilbydes i år 50 flere studiepladser end i 2015.

Aarhus BSS har i år en stor procentuel fremgang i antallet af tilbudte studiepladser sammenlignet med 2015. Foto: AU Kom

Hvis man ser på den samlede procentuelle fremgang i antal ansøgninger er der tale om en stigning på næsten 12 procent sammenlignet med 2015.

”Generelt er det svært at være ked af det – vi har et stigende antal ansøgere: Indenlandske såvel som udenlandske, vores kvotienter stiger, dvs. at dem, vi optager, bliver dygtigere og dygtigere – og det er en historie, der har udviklet sig over flere år,” siger prodekan for uddannelse, Per Andersen.

Specielt tre områder er lykkedes
Per Andersen ser specielt tre områder, som værende succesfulde:

”Hvis jeg tager et blik henover uddannelserne, så er der nogle steder, hvor det specielt glæder mig. For det første har vi fået flere fuld degree studerende, altså flere udenlandske studerende på fuld tid. For det andet er optaget steget markant i Herning i forhold til Business and Economics-uddannelsen, og for det tredje har vi nu fuldt optag på OPØ (offentlig politik og økonomi), en uddannelse der startede i 2014. Det tager altid tid at løbe en uddannelse i gang, men nu kan vi se resultatet. Det fine optag er et udtryk for, at det er en rigtig god uddannelse, som der er interesse for, ikke kun hos aftagerne, men nu også hos de studerende.”

På BTECH i Herning har man i et stykke tid været i gang med at gøre en indsats for at øge optaget. Der er gjort meget for at opgradere underviserkompetencerne, altså den pædagogiske del og på at øge forskningsdækningen på uddannelserne. Der er kigget meget på hver eneste studieordning og på at gøre studierne skarpere. Det arbejde, der er lagt deri, skal man nu til at høste frugten af, for en stor del af stigningen i antal nyoptagne er netop på BTECH. Der er stor fremgang på uddannelserne Business Development Engineer (BDE) og Economics and Business Administration, hvor antallet af studiepladser er steget med henholdsvis 29 og 18 svarende til 46 procent og 47 procent. Der er dog stadig ledige pladser.

”De tre områder er dem, vi i år særligt har ønsket at gøre noget ved, og det er lykkedes, så det er vi meget glade for”, fortæller Per Andersen.

Næste indsatsområde
Næste indsatsområde, som er afgørende både for Aarhus BSS og for de kommende studerende, er at få parret de rigtige studerende med de rigtige studier både hvad angår interesse og i forhold til, hvad de kommende studerende kan løfte. For at sikre det gode match mellem uddannelse og studerende vil man fra prodekanens side blandt andet kigge på adgangskvotienter, brugen af  kvote 2-optag samt den information, der er med til at klæde de kommende studerende på til at træffe det rigtige studievalg.

 ”Det er vigtigt, de potentielle studerende ved, hvad studiet indeholder, og hvad det betyder at gå på universitetet. Det har vi alle en interesse i at få tydeliggjort, så de studerende ikke stopper igen,” slutter Per Andersen.