Flere af fremtidens ingeniørtalenter skal rekrutteres i Midt- og Vestjylland

Gymnasieelever skal inspireres til at vælge en ingeniørfaglig uddannelse i et ambitiøst talentudviklingsprojekt ved Aarhus Universitet i Herning. Projektet støttes af AUHE MidtVests Støttefond med over en million kr.

1-2-3 Ingeniør skal få landsdelens gymnasieelever til at opleve, at de har mulighed for tage en attraktiv universitetsuddannelse i deres lokalområde. Foto: AU

I 2025 vil der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører på det danske arbejdsmarked, og det kan ramme midt- og vestjyske virksomheder særligt hårdt.

Nu skal et ambitiøst projekt ved Aarhus Universitet i Herning gøre flere gymnasieelever i Midt- og Vestjylland interesserede i ingeniørfaglige uddannelser. Målet er at få flere unge mennesker til at uddanne sig til højtkvalificerede ingeniører, som efterfølgende kan få tilknytning til det lokale erhvervsliv.

Projektet, som hedder 1-2-3 Ingeniør, vil de næste fire år sætte rammen for 120 klassebesøg på AU i Herning fra gymnasieklasser i hele Midt- og Vestjylland. Her skal eleverne følge skræddersyede undervisningsforløb over en periode på tre dage, hvor de får indsigt i udvalgte ingeniørfaglige områder.

Ifølge Anders Frederiksen, institutleder ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved AU i Herning, skal tiltaget få gymnasieeleverne til at opleve, at de har mulighed for at tage en attraktiv universitetsuddannelse i deres lokalområde.

”I Herning kan vi tilbyde diplom- og civilingeniøruddannelser af høj kvalitet og med en unik nærhed til underviserne. Dét vil vi gerne dele med landsdelens gymnasieelever,” siger han.

Flaskehalse skal løses lokalt
Selvom der de seneste år har været opmærksomhed på flaskehalse på ingeniørområdet i Danmark, bliver der stadig uddannet for få ingeniører til at imødekomme fremtidens efterspørgsel. Det viser tal fra ingeniørforeningen IDA. 

Manglen betyder, at flere lokale virksomheder kan få udfordringer med at rekruttere højtuddannet arbejdskraft, da mange midt- og vestjyske unge fortsat søger mod storbyerne for at få en videregående uddannelse og sjældent vender tilbage til landsdelen.  

Netop derfor støtter AUHE MidtVests Støttefond projektet med over 1 mio. kr. 
Fonden roser universitetets initiativ og bakker op om det, fordi den ser det som sin kerneopgave at understøtte projekter, som kan fastholde og skabe kvalificerede dimittender lokalt.

”Højtuddannet arbejdskraft er et vigtig konkurrenceparameter for erhvervslivet i Midt- og Vestjylland. I en tid hvor der fortsat er rift om ingeniørernes kompetencer, er det derfor naturligt, at fonden støtter op om initiativer, som sigter efter at udrydde fremtidens flaskehalse,” siger Per Hessellund Lauritsen, bestyrelsesformand for støttefonden.

Uddannelsesleder roser tiltag
Alle gymnasier i Midt- og Vestjylland kan sende klasser afsted på 1-2-3 Ingeniør, hvor de f.eks. kan følge undervisning i design, innovation, elektronik, robotter og anden teknologi. 

Forløbene bliver skræddersyet til den individuelle klasses behov, så de kan benyttes i forlængelse af den normale klasseundervisning eller som forberedelse til en bestemt eksamen.

Hos Ikast-Brande Gymnasium vil man se frem til at benytte universitetets tilbud, lyder det fra Lotte Lajer, uddannelsesleder ved gymnasiet.

”Det giver eleverne en chance for at snuse til mulighederne efter gymnasietiden. Samtidig håber jeg, at eleverne kan se, at deres daglige undervisning faktisk kan bruges til noget i den virkelige verden,” siger hun.

Konkret vil gymnasiet koble forløbet op på sin naturvidenskabelige studieretning, og der passer 1-2-3 Ingeniør perfekt ind, vurderer Lotte Lajer.

”Her bliver de ingeniørfaglige emner meget relevante for eleverne. Samtidig vil det være naturligt, at flere på studieretningen kommer til at beskæftige sig med ingeniørområdet i fremtiden,” siger uddannelseslederen.

Fakta om 1-2-3 Ingeniør 

• Forløbet er ma?lrettet gymnasieklasser med fokus pa? det tekniske og
naturvidenskabelige
• Over tre undervingsdage fa?r eleverne indsigt i udvalgte ingeniørfaglige omra?der 
• Forløbene kan bl.a. fokusere pa? matematikken bag produktionsoptimering, robotteknologi og elektriske kredsløb. 
• Projektet støttes af AUHE MidtVests Støttefond. 
•Læs mere om ingeniøruddannelserne ved AU i Herning her.

Mere information

Anders Frederiksen, professor og institutleder ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet i Herning, tlf. 6162 0207,
afr@btech.au.dk

Lotte Lajer, uddannelsesleder ved Ikast-Brande Gymnasium, tlf. 6170 7001, LL@ikast-gym.dk

Rasmus Eriksen, presse- og kommunikationskonsulent ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet,
tlf. 2515 1297, rasmuseriksen@au.dk