Forskningsnyhed

Fabien drømte om at blive tatovør, men fandt passionen for forskning i studietiden

Et stigende antal studerende ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi bidrager til forskning allerede i studietiden. Fabien Rezac kæmpede med motivationen som studerende, indtil han fik hænderne i forskningsarbejde.

Det lå ikke kortene, at Fabien Rezac skulle tage en akademisk uddannelse. Han var opvokset i en lille by i Tjekkiet tæt ved den tyske grænse, hvor fritiden som teenager blev brugt som guitarist i et punkband Foto: Rasmus Eriksen

Fabien Rezac følte sig som en rockstjerne, da han sa? sit navn pa? en forskningsudgivelse for første gang.

Han var netop dimitteret som cand.merc. fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, og her kun 14 dage efter havde han allerede bidraget til et kapitel i en seriøs forskningspublikation.

”Det var et euforisk øjeblik. For en kort stund følte jeg mig nærmest som Stephen Hawking,” siger den 27-a?rige Fabien Rezac.

Lange arbejdsdage og frustrationer op til deadline blev nu indfriet for den unge forsker, der blev færdiguddannet i 2019.

”Og jeg havde lyst til, at hele verden skulle vide det,” siger han.

Studerende bidrager til forskning
Fabien Rezac er blandt et stadig stigende antal studerende fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet, der pa? tværs af uddannelser allerede i studietiden fa?r hænderne i forskningsarbejde og ender med at blive medforfattere pa? højt profilerede publikationer.

Alene i 2019 havde ca. 20 forskningsudgivelser fra instituttet studerende som medforfattere. Udgivelserne talte alt fra tidskrifter, afhandlinger til fagfælle-bedømte artikler.

Det er en høj andel i den danske universitetsverden, hvor den almindelige bachelor- eller kandidatstuderende ofte føler, at forskningsverdenen er et ukendt og utilgængeligt domæne. Pa? trods af at de studerende kun befinder sig et par trappeopgange væk fra universiteternes forsk- ningscentre igennem deres studietid.

Det troede Fabien Rezac ogsa? var tilfældet, da han begyndte sin uddannelse pa? Aarhus Universitet i Herning.

Kæmpede med motivationen
Det la? ikke kortene, at han skulle tage en akademisk uddannelse. Han var opvokset i en lille by i Tjekkiet tæt ved den tyske grænse, hvor fritiden som teenager blev brugt som guitarist i et punkband, mens han drømte om at blive tatovør eller forfatter.

En bachelor i forretningsudvikling fra University of Dundee i Scotland havde imidlertid sendt ham videre til en kandidatuddannelse i International Business Development (cand.merc.) ved instituttet i Herning.

Starten var ikke let, da han første gang gik gennem døren til instituttets hvide bygning.

”Jeg kæmpede med motivationen og sprogbarrieren, hvilket betød, at jeg havde det bedst med at være usynlig,” siger Fabien Rezac, der pa? et tidspunkt endda overvejede helt at forlade Danmark.

Selvtilliden og glæden ved det akademiske miljø skulle dog vise sig at vende tifold tilbage, da han under sit studie søgte en stilling som forskningsassistent ved instituttet.

Her kom han til arbejde pa? et forskningsprojekt, hvor han skulle gennemga? a?rsregnskaberne for mere end 75 britiske aktieselskaber. Ma?let var at kortlægge deres forretningsmodeller med et værktøj, som instituttet havde udviklet i samarbejde med Aalborg Universitet og universitetet i Firenze.

”Det var en meget afgørende periode i mit liv. Pludselig opdagede jeg, at jeg ma?ske ikke var sa? ubrugelig alligevel,” siger Fabien Rezac.

Forskning blev vendepunktet
Forskningsarbejdet var samtidig med til at motivere ham pa? kandidatstudiet, og da han endelig afleverede sit speciale, blev det gennemarbejdede projekt hyldet som uddannelsens bedste det givne a?r.

”Det er en stor misforsta?else, at den akademiske verden er en lukket, eksklusiv klub"

Successen betød desuden, at Fabien Rezac blev tilbudt en fast stilling som forskningsassistent ved Interdisciplinært Center for Digital Forretningsudvikling ved instituttet, netop som han dimitterede.
14 dage efter blev han medforfatter pa? en forskningsudgivelse for første gang.

I dag er han ved at tage en ph.d. det samme sted, og selv om Fabien Rezac oprindeligt ikke drømte en akademisk karriere, mener han, at alle, som er interesserede i en forskningsmæssig karriere, bare skal springe ud i det.

”Det er en stor misforsta?else, at den akademiske verden er en lukket, eksklusiv klub. Den er for alle, som kan lide at bruge hovedet, og som vil arbejde for deres ma?l. Jeg ved, hvad jeg taler om, for jeg var selv ved at blive smidt ud af gymnasiet i sin tid,” siger Fabien Rezac.