Etablering af fagstudienævn for businessingeniørområdet ved School of Business and Social Sciences

Dekanatet ved BSS har den 12. januar 2015 truffet beslutning om at etablere et fagstudienævn for businessingeniørområdet ved School of Business and Social Sciences.

Dekanatet ved BSS har den 12. januar 2015 truffet beslutning om at etablere et fagstudienævn for businessingeniørområdet ved School of Business and Social Sciences.

Formålet med etableringen af det lokale studienævn er at sikre, at kvalitetssikring af uddannelserne og betjening heraf sker i henhold til den praksis BSS har vedtaget for hele fakultetets uddannelsesportefølje. 

Studienævnet skal omfatte følgende uddannelser, som hidtil har haft ophæng på studienævnet for Aarhus School of Engineering (ASE) ved Science and Technology.

Mandattallet for studienævnet er fastsat til 3 (VIP) +3 (studerende), derudover forventes studienævnet at aftale med ASE, at en ASE-udpeget videnskabelig medarbejder tilknyttes studienævnet som observatør. Formand og næstformand i det nye studienævn vil blive valgt ind i områdestudienævnet ved næstkommende ordinære valg, og vil indtil da indgå som observatører i områdestudienævnet.

Studienævnet vil blive betjent fra BSS Studier/SNUK og en repræsentant fra studievejledningsenheden VEST vil forventeligt også blive tilknyttet som observatør.

Valget vil løbe af staben henover foråret 2015 og kan følges på www.au.dk/valg, ligesom vip og studerende ved AU Herning snarest vil blive orienteret om opstilling, stemme- og valgret.

Med venlig hilsen

Dekanatet og institutledelsen ved AU Herning