AU Herning ruster SMV’er til at håndtere kriser

Et stort anlagt projekt skal gøre danske SMV’er modstandsdygtige og vende kriser til konkurrencefordele. AU Herning leverer forskningsdelen.

Foto: Teknologisk Institut

Covid-19-pandemien og en række globale kriser udfordrer særligt danske SMV’ers forretningsmodeller, og virksomhederne skal være endnu hurtigere til at tilpasse sig et dynamisk miljø. Derfor har projektet Modstandsdygtig.dk til formål at klæde danske SMV’er med internationale aktiviteter på til at tackle nuværende og fremtidige scenarier som bæredygtighedskrav, forsyningssikkerhed, energikrise og råvaremangel.

Virksomhedernes robusthed og agilitet øges gennem sparringsforløb, brug af et digitalt dialogværktøj og via en guide, som har til formål at hjælpe virksomhederne med at dokumentere deres modstandsdygtighed, hvilket i stigende grad er blevet et krav for at blive kvalificeret som leverandør.

AU Hernings rolle
Forskere fra AU Herning gennemfører følgeforskning for at justere samt forbedre nuværende og fremtidige indsatser i forhold til forløbene, blandt andet via kvantitative undersøgelser.

"AU Hernings rolle er at sikre forskningsforankringen i projektet. Vi skal således både indsamle gode data til vores forskning, men samtidig interagere med de øvrige projektdeltagere. Vi leverer forskningsbaserede input til de analyserammer, som de udøvende konsulenter kan anvende og de værktøjer, som kan gøre deltagervirksomhederne mere modstandsdygtige", siger professor René Chester Goduscheit, der samtidig forklarer, at projektet passer perfekt i forhold til AU Hernings kerneværdier: "Vi tror på, at forskningen skal ud at arbejde i virkeligheden, hvor forskningen gør en forskel. Som forskere skal vi ikke kun sidde på afstand og indsamle data for at publicere artikler til vores kolleger inden for forskningsverden".

Projektpartnere
Projektet er finansieret af Industriens Fond, og udover AU Herning deltager følgende projektpartnere:

  • Teknologisk Institut
  • FORCE Technology
  • Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
  • Alexandra Instituttet
  • Dansk Standard
  • EDHEC Business School
  • Dansk Erhvervsfremme

Læs mere om projektet og muligheder for sparring, og prøv dialogværktøjet på www.modstandsdygtig.dk. Tilbuddet er gratis for private danske virksomheder med mellem 3 og 500 ansatte.

Mere information
Kontakt projektleder Dorte Storper fra AU Herning for mere information på tlf. 4015 7628 eller e-mail storper@btech.au.dk.