Aarhus-BSS-professor med i spidsen for dansk erhvervsforskning

Innovationsfonden har udpeget professor René Chester Goduscheit ved Aarhus Universitet, Aarhus BSS som næstformand for Innovationsfondens Erhvervsforsker-udvalg.

René Chester Goduscheit står ved en hvid tavle.
Viden om samspillet mellem forskning og erhvervslivet er ifølge René Chester Goduscheit en vigtig kompetence, som han bringer med sig ind i formandskabet. Foto: Rasmus Eriksen, AU Foto

I fremtiden vil dansk erhvervsforskning få en retningsgivende hånd fra professor René Chester Goduscheit ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Han er netop blevet udpeget til næstformand for Innovationsfondens Erhvervsforsker-udvalg, der bedømmer ansøgninger til erhvervs-ph.d.’er og postdocs, som finansieres af Innovationsfonden.

”Fonden bidrager til relevant forskning, mens den samtidig skaber vækst og værdi hos virksomheder og det danske samfund. Det udmønter sig i forskning og innovation på højt niveau, og den positive indsats ser jeg frem til at bidrage til,” siger René Chester Goduscheit.

Innovationsfonden, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, er sat i verden for løse samfundsmæssige udfordringer igennem funding af bl.a. forskning, der har potentiale til at skabe vækst eller løse de udfordringer, som Danmark står over for.

Erhvervsforsker-udvalget består af førende forskere fra danske universiteter, der dækker alle videnskabelige discipliner, og repræsentanter fra nogle af de største virksomheder i Danmark.

Netop kendskabet til samspillet mellem forskning og erhvervslivet er ifølge René Chester Goduscheit en vigtig kompetence, som han bringer med sig ind i formandskabet, da det i forvejen er en central del af Institut for Forretningsudvikling og Teknologis DNA, mener han.

”Forskningskvalitet og –relevans udelukker ikke hinanden. På instituttet kombinerer vi forskning i international klasse, mens vi har stor fokus på relevans for private virksomheder. Ambitionen om at kombinere forskning og relevans er også det bærende princip i Erhvervsforsker-udvalget. Så jeg ser meget frem til at fungere som næstformand,” siger René Chester Goduscheit.

Aarhus BSS-professoren skal bestride formandskabet sammen med udvalgsformand Ingrid Sofie Harbo, vice president i biometrics i Lundbeck, hvor begge vil være involveret i den strategiske udvikling af Innovationsfondens erhvervsforskerordning.

Ifølge Tove Enggrob, der er programchef i Innovationsfonden, har fonden med udnævnelsen af fundet et godt match til formandskabet i Erhvervsforsker-udvalget.

”I vores valg af formand og næstformand lægger vi vægt på, at de supplerer hinanden. Formand Ingrid Sofie Harbo er virksomhedsrepræsentant med afsæt i sundheds- og naturvidenskaberne, mens René Chester Goduscheit har blik for universitets- og samfundsvidenskabsperspektivet,” siger Tove Enggrob.

Hun tilføjer, at professoren udmærker sig ved, at han selv forsker i innovation og har blik for, hvordan forskning omsættes til praksis.