Årets underviser 2016

Tillykke til årets underviser 2016: Lektor John Vestergaard Olesen, BTECH.

Årets underviser 2016: Lektor John Vestergaard Olesen, BTECH.

Vi har talt med John Vestergaard Olesen om prisen og hans erfaringer som underviser, og han siger:

”Jeg er utrolig beæret og ydmyg over i det hele taget at være indstillet til prisen. Med tanke på hvor mange fremragende undervisere, der arbejder på Aarhus BSS, er dét, at det netop skulle falde i mit lod, da det vildeste. Det er i virkeligheden en cadeau til hele stedet, for uanset hvor meget du hopper og springer nede i auditoriet, så vil de studerende aldrig blive tilfredse, hvis ikke alle støtteaktiviteterne lige fra sekretariat, reception, bibliotek til bygningsdrift fungerer. ”

Indstillingen vidner om store pædagogiske evner – hvordan har du opnået disse, og hvilke pædagogiske virkemidler gør du brug af, for at komme dine studerende i møde og gøre dem interesserede?
”Min far var en ganske aldeles fremragende og unik gymnasielærer, af hvem jeg har lært utrolig meget, og derudover har den pædagogiske oplæring, jeg fik de år, jeg underviste i gymnasieskolen, været fantastisk for mig.

Jeg tror dog ikke, der findes en enkel og entydig opskrift på, hvad der er god undervisning, og faglighed er kun en af forudsætningerne for, at der kan ske en indlæring. For mig er engagement, motivation, respekt og ikke mindst humor mindst lige så vigtige nøgleord. Jeg har i den grad lært, hvor vigtigt det er at skabe en god og afslappet atmosfære – ikke mindst i et stort auditorie – og der kan humoren (uden at der skal gå show-pædagogik i den), netop være dét, der giver kontakten, skaber tillid og åbner for dialogen til de studerende. Nærheden til de studerende har for BTECH generelt, men nok for mig i særdeleshed, i mange år været afgørende.  

Dernæst er den løbende feedback ved uformelle ”samtaler” med studerende ofte den bedste og giver momentant en pejling af, hvordan det, du siger og gør, bliver modtaget af de studerende. Jeg har taget Oliver Cromwell’s ord: ”He who stops being better stops being good” til mig, og jeg forsøger hele tiden at fintune og forbedre undervisningen, så indlæringen optimeres. Heri ligger samtidig en af de største udfordringer som underviser: God undervisning kommer ikke af sig selv. Den tager lang tid at planlægge, og det er der nødt til at være forståelse for rundt om i systemet.

Jeg er i det hele taget meget interesseret i pædagogisk udvikling og har i den forbindelse haft stor glæde af dels CUL’s pædagogiske kurser som fx GoOnline, og dels en supervisions seance med Ole Lauridsen, der har givet mig inspiration til semester for semester at lægge et lag på.”

Hvad ser du som din force som underviser?
”Det er et kæmpe privilegie hver dag at stå op og gøre noget, som du er vild med, og i virkeligheden er dét nok den største ”hemmelighed”: Engagement avler engagement, og de studerende skal mærke, at du elsker dit fag, brænder for formidlingen af det og har en absolut interesse i, at de lærer. De studerende skal vide, at du oprigtigt har glædet dig til at komme, de skal være trygge ved den plan, du har lagt for dagens seance, og du skal hele tiden give dem overblikket over, hvordan den enkelte sessions læringsmål passer ind i hele kurset samt vide, hvad kurset/faget bidrager med til deres studie og efterfølgende arbejdsliv. ”

Hvad lægger du vægt på i din undervisning – hvad synes du gør en god underviser?
”Min undervisning er meget klassisk, og jeg benytter af mange årsager tavlerne flittigt: Dels ved jeg, når jeg selv passivt sidder som tilhører i et lokale med et foredrag, der ligeså godt kunne have titlen ”death by 50 slides”, hvor nemt det er at blive distraheret. Endelig kan jeg godt lide at være fri for et egentligt manuskript og har på den måde nemmere ved lige at gribe et spørgsmål eller bemærkning. Jeg har desuden stor glæde af blended learning og ynder at krydre undervisningen med brug af eksempelvis Kahoot og Govote. Det giver både de studerende, men også mig som underviser, en hurtig indikation af udbyttet, og hvor eventuelle tiltag skal indsættes.”

Indstillingen til prisen som årets underviser 2016 er så fuld af positive tilkendegivelser om John Vestergaard Olesen, at vi har valgt at bringe nogle af dem her:

”Jeg har gennem årene superviseret enormt megen undervisning og også megen god undervisning, men det jeg så hos dig i dag, John, var ganske enkelt ekstraordinært godt. Du er i en klasse for dig selv.” Citat: Ole Lauridsen, Center for Undervisning og Læring.

”John har gennem 15 år præsteret det ganske usædvanlige – nemlig at få tusindvis af studerende til at elske fagområdet kvantitativ metode– og det på uddannelser på diplom-, bachelor- og masterniveau.”

”Underviseren er god til at strukturere undervisningen og forklare tingene detaljeret og på forskellige måder. Han er opmærksom på, hvordan elevernes ansigtsudtryk er, og forklarer det igen, hvis han kan se, at vi ikke har forstået det. Han interesserer sig for, hvordan vi lærer tingene. Endvidere møder han altid op med en positiv indstilling, hvor han giver udtryk for, at han har glædet sig til at lære os stoffet. Det giver motivation til at være opmærksom og arbejde med tingene. Det kunne mange andre undervisere lære noget af.”

CV

John Vestergaard Olesen er Cand. Scient fra Aarhus Universitet fra 1992 og HD-R fra 1999, hvorefter han har fungeret som lektor med undervisningsområderne matematik, statistik, markedsanalyse, samt multivariate analyseteknikker. Han startede som underviser på Herning Gymnasium tilbage i 1992, hvor han var, indtil han kom til AU i 1999. I 2016 tog han en Ph.D.

Kriterier for tildeling af prisen
Ansøgninger kan begrundes i undervisnings- og læringsaktiviteter, hvor den indstillede demonstrerer flere af nedenstående kompetencer:

  • Fremragende formidlingsevne og evne til at perspektivere det faglige indhold
  • Løbende motivation af sammenhænge mellem det faglige indhold og de anvendte undervisnings- og evalueringsformer i undervisningsforløbet
  • Vilje og evne til at gå i dialog med studerende med henblik på løbende opfølgning på de studerendes læring
  • Evne til faglig og metodisk nytænkning i formidling og læring
  • Evne til at variere, udvikle og anvende forskellige undervisningsformer
  • Evne til at undervise og skabe læring på forskellige faglige niveauer
  • Udvikling og styrkelse af den internationale dimension i undervisning og uddannelser ved Aarhus BSS. 

Se oversigten over alle årets prismodtagere.