CET

Center for Energiteknologier   

Om CET

Center for Energiteknologier (CET) er et uafhængigt forskningscenter på Aarhus BSS, der fokuserer på udviklingen af nye og innovative energisystemer til virksomheder og forbrugere, primært inden for elektricitet, vedvarende energi, energieffektivitet og brint. CET's ambition er at blive en af de førende nationale og regionale leverandører af uafhængig forskning af høj kvalitet inden for energistudier og energipolitik. CET er primært finansieret gennem konkurrencebaserede, eksterne legater og beskæftiger p.t. én professor, fire postdoc'er samt to ph.d.-studerende.

'Vehicle-to-Grid'-forskningsprojektet (V2G)

V2G er et innovativt forskningsprojekt, som undersøger elektricitetsmobilitet i de fem nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) med specielt fokus på V2G-teknologi. Projektet blev påbegyndte i 2015.

V2G-teknologi giver kapaciteten til at modtage, lagre og returnere elektricitet fra batterierne i elektriske køretøjer til el-nettet. Derfor har teknologien potentialet til at åbne op for en række systemfordele, f.eks. afbalancering af elforsyningen og en indtægtskilde til forbrugeren (føreren af bilen).

Projektet baserer sig på en blanding af forskellige koncepter og metoder, og undersøger de erhvervsmæssige og sociale fordele, barrierer samt politiske aspekter involveret i en nordisk omstilling til V2G. En central del af projektet er det feltarbejde, de interviews og analyser (se dette link), vi har planlagt i hvert land med diverse interessenter. Målet er at bruge de resulterende data til at sammenligne de fem nordiske lande (både med og op mod hinanden samt i en international sammenhæng) ift. 'best practices', som kan bidrage til omstillingen til elektrisk mobilitet og den yderligere udvikling af V2G.  

Der er afholdt feltforskning i hvert land på følgende datoer: Island (23. september-07. oktober 2016), Sverige (6.-27. november 2016), Danmark (marts 2017), Norge (april 2017), Finland (maj 2017).

Forskningen er finansieret af Det Frie Forskningsråd og bliver udført på Aarhus Universitet, se dette link.

Klik her for at deltage i undersøgelsen "Nordic Vehicle Preference Survey 2016-2017".

For yderligere information om V2G-forskningsprojektet kontakt venligst V2G.research@btech.au.dk.  

Publikationer
Til dato har vi gennemført 2 ekskursioner. For at få adgang til en oversigt over hvert enkelt lands politiske kort, skal du følge nedenstående links:

Island 
Sverige
Danmark
Finland
Norge

Samarbejde med midt- og vestjyske kommuner

CET hjælper desuden en række midt- og vestjyske kommuner med at implementere innovative energisystemer, som kan hjælpe kommunerne med at leve op til Danmarks målsætning om reduceret CO2-udledning. Et eksempel er 'Project Zero' i Sønderborg Kommune, som er et af de mest ambitiøse kommunale projekter med målet om at blive CO2-neutrale inden for 10 år. Derudover samarbejder centret med Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommune. Her har indsatsen været målrettet mod at udvikle markedet og retningslinjerne inden for innovative energisystemer, udvikle anvendelsen af biogas, forbedre energiplanlægningen samt forstærke formidlingen af viden omkring anvendelse af energibesparende infrastruktur. 

Den fremtidige udvikling vil fokusere på tre strategiske områder: Elbiler, integration af vedvarende energi og CO2-besparende transportpolitik.  

Tidligere projekter

CET har indtil videre samarbejdet med følgende energiselskaber:

  • Siemens om vindenergi, energilagring og brintbrændstofceller
  • Vestas om genanvendelse og forbedret produktlivseffektivitet af vindturbiner
  • DONG Energy om vurdering af offshore vindenergi
  • Scanenergi A/S om smart grid og udvidelsen af virksomhedens muligheder inden for elektricitetssektoren
  • EnergiMidt (i dag Eniig) om bl.a. solenergiteknologi.