SU


  • Forretningsspecialiseringen er SU-berettiget.
  • SU-spørgsmål kan stilles til SU-kontoret på tlf. 8715 0730 eller su@au.dk.
  • Du skal selv søge SU.

Hvornår skal jeg søge SU?

Først når du er dimitteret som diplomingeniør, skal du gå på www.su.dk og lave en ny ansøgning. Du skal angive, hvilken måned du ønsker SU-stipendium. Husk at sidste frist for at søge om SU er den sidste dag i måneden.

Du skal lave en ny ansøgning og ikke forlænge dit sluttidspunkt, da det kan have økonomiske konsekvenser for dig, hvis du ikke følger ovenstående vejledning om SU-ansøgning.


KONTAKTINFORMATION

Bemærk: SU-kontoret holder lukket for telefoniske henvendelser fra og med den 18. marts 2019 til og med den 22. marts 2019.

SU-kontoret holder lukket den 28. og 29. marts 2019 pga. seminar.

Har du spørgsmål til dine personlige SU-forhold, skal du kontakte SU-kontoret på AU:  

Adresse: SU-kontoret
Fredrik Nielsens Vej 5, bygn 1448
8000 Århus C.  

Tlf.:

8715 0730
E-mail: su@au.dk

Kontakt ALTID SU-kontoret fra din AU-studiemail. Du finder mailen på post.au.dk.

SU-kontoret har åbent

  • Mandag 9-12 (personlig henvendelse)
  • Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12 (personlig og telefonisk henvendelse)
  • Onsdag lukket

Ved personlig henvendelse kan du træffe en SU-medarbejder i Vejledningscenter AU (se på kort)

Husk fuldt navn og studienr. ved skriftlig henvendelse.