Optagelse

Du kan optages på forretningsspecialiseringen på to måder:

I forlængelse af din diplomingeniøruddannelse på AU

For at blive optaget på forretningsspecialiseringen skal du ifølge studieordningen:

  • Være indskrevet på en diplomingeniøruddannelse ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
  • Have bestået dit bachelorprojekt

Det er et krav, at semesteret gennemføres i umiddelbar forlængelse af, at du er dimitteret som diplomingeniør (dvs. som det 8. semester).  

Du skal således søge optagelse, mens du er indskrevet på din diplomingeniøruddannelse, men typisk inden, du har bestået dit bachelorprojekt. Til ansøgning om optagelse anvendes ansøgningsformularen, som du finder nedenfor. Ansøgningsfristerne findes også nedenfor. I tilfælde af, at der er ledige pladser efter ansøgningsfristen, udbydes disse pladser i et begrænset tidsrum efter først-til-mølle-princippet.

Som betalende studerende under tompladsordningen

Har du en relevant teknologisk uddannelse på bachelorniveau, kan du søge optagelse på de kurser, der udgør forretningsspecialiseringen via denne ordning. 

Det koster pt. 15.000 kr. for et semester, og din ansøgning vil blive vurderet ud fra, at du har kompetencer svarende til diplomingeniørkompetencer. 

Som studerende under tompladsordningen er det ikke muligt at modtage SU. 

Du kan læse mere om tompladsordningen via linket nedenfor. Du er også velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Jane Flarup, jfl@btech.au.dk, hvis du er interesseret i denne mulighed.  

Vær opmærksom på, at det er ikke muligt at søge om orlov, mens man tager specialisering i forretning.