Forretningsspecialisering

I umiddelbar forlængelse af din diplomingeniøruddannelse har du mulighed for at tage en halvårlig specialisering i forretning. Specialiseringen består af et ekstra semester (30 ECTS point). Dette semester giver dig et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, du som ingeniør vil møde i erhvervslivet.

Kompetencer


Specialiseringen giver nyuddannede ingeniører yderligere kompetencer, som alle ingeniører på tværs af faglige retninger vil skulle besidde i en global industri...

Vi fokuserer blandt andet på sammenhængen mellem organisation, strategi, forretningsprocesser og værdikæder.

Semestret er meget praksisnært, og du erhverver og afprøver en række værktøjer, der gør dig i stand til at analysere en business case.

Analyseresultatet skal anvendes som grundlag for at udpege indsatsområder, og derfor vil du også stifte bekendtskab med projektledelse og kommunikation, som vil tilføre dig kompetencer i forhold til at eksekvere en business strategi.

Undervisningsform


Uddannelsen henvender sig til færdiguddannede ingeniører og minder i sin form om en masteruddannelse. Der er undervisning hver uge, seminarer mv...

Generelt vil undervisningsformen være dialogbaseret, hvilket understøtter, at vi arbejder i et felt, hvor der findes flere løsninger. 

Der vil være et stort pensum til disse seminarer, som du selv skal sætte dig ind i forinden seminarerne. Sideløbende skal du i en gruppe arbejde med en business case, der danner grundlag for eksamen.

Undervisning, seminarer og opgaveskrivning foregår på dansk, men projekter omhandler ofte internationale forhold.

Uddannelseskoordinator

Indskrivning og optagelse

Maria Nikolajsen
E-mail: mfn@au.dk
Tlf.: 4189 3066 

Maria Nikolajsen

Uddannelseskoordinator

Andre henvendelser

Kontakt studieservice


ASE Studieservice
ST Uddannelse

Åbningstid på Katrinebjerg:
mandag - fredag kl. 10.30-13.00.
Telefon 9352 2221

Åbningstid på Navitas:
mandag - fredag kl. 10.30-13.00.
Telefon 9352 2219

Mail til studieservice
studieservice@ase.au.dk

Undervisnings- og eksamenskontoret
UndervisningEksamenDiplom@ase.au.dk