Eksterne censorer

Herunder finder du information om de retningslinjer og systemer, der er gældende for censorarbejdet på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Censorer til de erhvervsøkonomiske uddannelser

Alle eksterne censorer allokeres til eksamen gennem Det Erhvervsøkonomiske Censorsekretariats system, Censor-IT.

Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor-IT.

Log ind i Censor-IT.

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT, bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.  

 Vigtige links

Censorer til ingeniøruddannelser

Censorer allokeres gennem CensorNet - Censorkorps for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser.  Læs mere på hjemmesiden om, hvordan man bliver tilknyttet censorkorpset.

Vigtige links

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

I henhold til Moderniseringsstyrelsens krav om, at alle stedprøver og mundtlige prøver skal afvikles digitalt pr. 1/1 2014, har Aarhus BSS besluttet at anvende systemet WISEflow.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Afregning via NemKonto sker automatisk efter karakterafgivelse under forudsætning af, at vi har de fornødne personoplysninger.

Du skal dog stadig selv udfylde og indsende blanketten til refusion af rejseudgifter (se nedenfor), hvis det er relevant.

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

 

Hvis du bruger din egen bil, skal du huske at inddatere din egen bils registreringsnummer i rejseafregningsskemaet.

Find vej og parkeringspladser

Find os her

Bygningskort


Parkeringsoversigt

Beredskab på Aarhus BSS

Når du besøger Aarhus BSS, opfordrer vi til, at du henter vores evakueringsapp AU Evacuate.
AU Evacuate dækker Aarhus BSS i Aarhus og Herning.  

Evakueringsappen er et supplement til AU’s eksisterende beredskabskoncept. Den bruges til at sende varsler ud i kritiske situationer, hvor det er nødvendigt, at en eller flere bygninger evakueres, eller hvor andre kritiske omstændigheder gør, at en meddelelse hurtigst muligt skal nå ud til alle personer i et område. Appen vil også blive brugt ved evakueringsøvelser.

Vi opfordrer derfor alle med deres gang i de nævnte bygninger til at hente appen i App Store eller i Google Play.