Teoretisk fordybelse i ledelsesområdet

Jeg begyndte på diplomuddannelsen i ledelse på baggrund af den tanke, at jeg ville fordybe mig teoretisk for at blive i stand til at flytte noget i Folkekirken. Det er vigtigt at kunne gennemskue, hvorfor tingene sker, og hvordan man eksempelvis kan få forandringer til at lykkes.


Det har været spændende at kunne fordybe sig i områder, som vi i høj grad har brug for i Folkekirken gennem diplom i ledelse. Fx forandringsledelse, strategi, følelsesmæssig intelligens i lederskab mv.

Noget af det bedste, jeg har fået ud af at tage uddannelsen, er nok netop den teoretiske dybde, som uddannelsen giver. Med den kan jeg opnå afklaring omkring konkrete problemstillinger, som jeg står med i det daglige i mit arbejde som sognepræst.

God ballast til at klare kommende udfordringer

Uddannelsen giver input og inspiration til, hvordan man håndterer de daglige ledelsesopgaver i forhold til medarbejdere, motivation, kommunikation mv. Fagene på uddannelsen supplerer hinanden godt, så de giver et helhedsperspektiv på ledelsesområdet og giver dermed en god ballast, så man er rustet til at klare forskellige ledelsesopgaver.

Jeg har i løbet af uddannelsen fået en række konkrete værktøjer, som jeg jævnligt hiver frem fra tasken. Det kan fx være i forbindelse med strukturforandringer eller rekruttering og fastholdelse. Hvad kan man eksempelvis gøre inden for de områder, så det gør en forskel? For det er et faktum, at det bliver mangel på præster i fremtiden. Folkekirken går mange udfordringer i møde i forhold til arbejdsmiljø, tjenesteboligen som livsform, stress pga. manglen på en fem dages arbejdsuge mv.

Dynamisk forum og spændende miljø

Det har været utrolig spændende at studere diplom i ledelse og være i et forum med så meget dynamik. Her tænker jeg på, at blandingen af deltagere fra det offentlige og det private skaber et spændende miljø. Mikset af deltagere betyder, at vi bidrager med vidt forskellige baggrunde og erfaringer, og det er meget lærerigt. Og undervisernes meget forskellige kompetencer og erfaringer bidrager på samme måde med dynamik til uddannelsen.


Bjarne Bæk Markussen | sognepræst | Bjerringbro Sogn