Stort pres på ledere i det offentlige

Jeg mener ikke, at ledelse er noget, som man bare sætter sig ned og gør. Ledelse er noget, man skal lære. Derfor valgte jeg at læse diplomuddannelsen i ledelse.

Som leder synes jeg, at det er vigtigt at få den personlige dimension af ledelse med, og det har diplom i ledelse givet mig. I det offentlige er der generelt et stort pres på lederne i forhold til konstant at skulle forholde sig til evige effektiviseringer og økonomi. Derfor er det vigtigt at holde fast i sig selv og sin rolle som leder, for ellers drukner man. Man skal holde for øje, hvad der er det vigtigste, og her er det afgørende med nogle gode og anvendelige værktøjer.

Vigtigt med grænser, mål og refleksion

Jeg sidder i en position som kommunikationschef på en offentlig arbejdsplads med omkring 3.000 ansatte, og derfor er det også vigtigt at sætte grænser. Jeg arbejder i en lille kommunikationsafdeling med fem medarbejdere, der aldrig har haft deres egen leder og bl.a. aldrig har haft MUS-samtaler. Så da jeg kom ind i afdelingen til mit første lederjob, havde jeg stor glæde af det, jeg havde lært på uddannelsen og bruger meget mit pensummateriale til at slå op i og hente idéer fra.

Igennem uddannelsen har jeg lært at sætte mål for, hvad jeg vil med mit arbejde som leder.  Desuden synes jeg, at det er vigtigt at kunne trække sig ud af ledelsesrollen og reflekterer over, hvad, hvordan og hvorfor man gør, som man gør. Og det har man netop mulighed for på diplomuddannelsen i ledelse.

I faget ”det personlige lederskab” har det været godt og brugbart som leder at blive opmærksom på signaler i ens arbejde og blive i stand til at afkode dem. Hvornår bliver man eksempelvis dissonant? Det anede jeg ikke før, men det bliver man opmærksom på.

Konkrete værktøjer og netværk at trække på

Det har været rigtig godt at drøfte ledelse med andre i løbet af processen på diplom i ledelse. Det har også været godt, at underviserne er helt opdaterede på de nyeste tendenser inden for ledelsesområdet. Blandingen af ledere fra forskellige virksomheder – offentlige og private – giver desuden en god dynamik.

Noget af det bedste ved uddannelsen er nok alle de værktøjer, som man stifter bekendtskab med undervejs og kan trække på i det daglige arbejde. Derudover lærer man meget af de opgaver, som man laver undervejs i forløbet, hvor man tager udgangspunkt i ens egen arbejdsplads og situation. Desuden opstår der nogle interessante netværk i forløbet, og der er da nogle stykker af dem, som jeg vil helt sikkert holde kontakten med efter uddannelsen.

Lene Christensen | kommunikationschef | Regionshospitalet Viborg, Skive