Ressourcekrævende at forene studium og job

Jeg har været skoleleder i knap 9 år fordelt med 8 år som viceinspektør på en anden skole og siden januar 2005 som skoleleder i Thorning. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har gennemført Den Kommunale Højskoles kursusforløb for skoleledere. I slutningen af 2005 afsluttede jeg studiet Diplom i Ledelse på AU Herning.

Udover det daglige arbejde som leder på en arbejdsplads med 70 ansatte, arbejder vi specifikt med kontrakt- og lønsumsstyring samt distriktsledelse. På Thorning skole har vi følgende indsatsområder:

  • rummelighed
  • skabelse af et naturfagligt læringsmiljø
  • fortsat udvikling af teamarbejdet og organiseringen
  • skabelse af en evalueringskultur

Jeg har fået ”forstyrret” mit forestillingsbillede

Både i arbejdet med at være leder og som den der står i spidsen for en forandringsproces, har Diplom i Ledelse givet mig både en række værktøjer samt personlig udvikling. AU Herning har forstået at ”forstyrre” mit forestillingsbillede. Det har været godt for en ”folkeskolelærer” at deltage i et studium, som også har en merkantil tilgang. Samtidig har det været en tilvænning at være studerende igen. Det koster ressourcer at forene et studium med et fuldtidsjob, så fornemmelsen af at være bagefter eksisterer hele tiden. Og så har specielt de skriftlige opgaver fyldt meget, men omvendt er det også disse opgaver, der har rykket i forhold til det teoretiske stof.

Lone Stig Andersen | skoleleder | Thorning Skole, Kjellerup Kommune