Klædt på til ledelse

Det bedste ved diplomuddannelsen i ledelse har været at få en helhedsforståelse af ledelsesområdet, og at man bliver godt rustet til at klare ledelsesopgaven.


Det har været en rigtig god oplevelse at tage diplomuddannelsen i ledelse. Noget af det bedste har været at få sat perspektiv på tingene og se på sit eget arbejde udefra. Uddannelsen har flyttet mig meget såvel fagligt som personligt.


Da jeg blev tilbudt at blive teamleder i afdelingen Wind Turbine Controls i Siemens, valgte jeg, at det var et godt tidspunkt at opgradere mine kompetencer på ledelsesområdet, og derfor begyndte jeg på diplomuddannelsen i ledelse.

Jeg har fået et andet begrebsapparat i løbet af uddannelsen, og jeg har fået en ro i maven, fordi jeg har tilegnet mig en teoretisk ballast til at håndtere mange forskellige situationer, man som leder kommer ud for. Det har været rigtig godt, at ens hverdag er blevet blandet ind i studiet. På den måde bliver uddannelsen meget relevant og direkte anvendelig, fordi jeg har kunnet tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra min hverdag som teamleder.

Helhedsforståelse af ledelsesprocessen

Gennem de forskellige fag på diplomuddannelsen i ledelse har jeg tilegnet mig forskellige ledelseskompetencer. Faget ”det personlige lederskab” har givet mig nogle konkrete redskaber til at lede mig selv og lære mig selv bedre at kende som leder. Og i faget ”ledelse og medarbejdere” har jeg bl.a. lært om motivation af medarbejdere, hvorimod faget ”organisation og ledelse” og ”ledelse og strategi” har givet mig en dybere forståelse for, hvordan ledelsesprocessen hænger sammen med organisationen.


Blandingen af ledere fra det offentlige og det private erhvervsliv har været et rigtig godt og vigtigt aspekt ved uddannelsen. På den måde ser man ligesom, at verden er lidt større end fx vindmøllebranchen og min egen afdeling i Siemens Wind Power, hvor vi arbejder med at udvikle mølleregulerings- og overvågningssystemer. Vi har lært meget af hinanden, selvom vi er kommet med forskellige baggrunde og fra vidt forskellige virksomheder.


Per Egedal | teknologiejer og teamleder for afdelingen Wind Turbine Controls | Siemens Wind Power