Forening af teori og praksis

Hvordan endte dit valg på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi og deres kursus i Diplom i Ledelse?

Jeg valgte Diplom i Ledelse på BSS, fordi det er en bred og anerkendt lederuddannelse, som kan klares på deltid ved siden af et travlt lederjob. Samtidig spillede det en rolle, at teori og praksis veksler gennem hele uddannelsen. Man får brugt teorien i hverdagen og kan dele de praktiske erfaringer med de andre på holdet.

Hvad var dine forventninger til kursusforløbet?

Jeg havde en forventning om at få sat teori på mine ledelseserfaringer. Jeg forventede også at få et godt netværk blandt mine medstuderende med meget forskellige lederjob i både private og offentlige virksomheder. Alle mine forventninger er indfriet til fulde.

Hvad er din samlede oplevelse af kurset?

Jeg har været meget glad for uddannelsesforløbet. Og det er faktisk stærkt vanedannende. Efter jeg blev færdig med Diplom i Ledelse har jeg savnet det rum for refleksion og læring, som uddannelsen giver. Derfor er jeg nu gået i gang med at bygge videre på min lederuddannelse.

Hvad syntes du om undervisningen?

Vekselvirkningen mellem teoretiske oplæg, gruppediskussioner, cases, skriftlige opgaver og refleksion er effektiv. For mange deltagere er det adskillige år siden, de sidst har siddet på skolebænken. Der er både nye og erfarne ledere fra det private og det offentlige på holdet. Derfor er det vigtigt, at der er variation i undervisningen og fokus på, hvordan man kan anvende teorierne i praksis.

Hvad syntes du om underviseren?

Vi har haft mange forskellige dygtige undervisere på de tre obligatoriske dobbeltmoduler og de tre valgmoduler.

Hvordan bruger du det, du har lært i dag – personligt og/eller fagligt?

Lederuddannelsen har givet mig et solidt teoretisk fundament, en bevidsthed om mine ledelsesmæssige styrker og svagheder og en større værktøjskasse med ledelsesredskaber og handlemuligheder. Uddannelsen har styrket mit lederskab, og jeg bruger færdighederne hver eneste dag.

Pia Lange Christensen - Redaktionschef, TV MIDTVEST