En uddannelse med stjernestunder

Efter at have taget lederkurset på Forvaltningshøjskolen og samtidig været leder nogle år, var vi flere af kommunens skoleledere, der mente, at ét er at have ”rygmærket” som leder, noget andet er at kunne udfylde rollen med andet end egne ambitioner og medfødt pondus. Naturtalent gør det sjældent alene, så de fleste af os må lære at være ledere og skabe nogle redskaber til brug for en ordentlig udførelse af en metier, der stilles større og større krav til!

Jeg skulle have en lederuddannelse, men den skulle være generel og ikke en fortsættelse af seminarieuddannelsen på DPU eller lignende. Kombineret med hurtig/nem transportmulighed gjorde det valget af AU Herning ligetil. 

Bred blanding af deltagere skabte dynamik

Oplevelserne har været mange i løbet af uddannelsesforløbet, og når man som jeg har været glad for forløbet, har der været mest positivt at tænke tilbage på. ”Snapsene”, og det anderledes i forhold til den daglige undervisning, vil altid brænde igennem. Således var det stjernestunder at kunne diskutere med gæsteundervisere fra forskningsverdenens og erhvervslivets top. Den brede blanding af deltagere fra alle grene i det danske erhvervsliv gjorde sit til at skabe dynamikken i uddannelsen. Men også AU-HIH´s egne undervisere og deres engagement har deres store andel i, at helhedsindtrykket af uddannelsen er meget positivt. Endelig er udlandsekskursionen et naturligt højdepunkt og et friskt pust fra de internationale arenaer.

Vigtigst er det dog, at uddannelsen har rokket ved mig og mine holdninger, tvunget mig til at sætte mig ind i nye stofområder, vurdere og tage stilling - ikke bare overfladisk men bindende - gennem skriftlige opgaver og eksaminer. For at nyerhvervelser ikke blot skal falde på plads i det tidligere leje, fortsætter vi ”uddannelsen”, nu dog som studiekreds i en af de tidligere studiegrupper. 

Indhold der kan bruges i dagligdagen

Uddannelsen og dens indhold benytter jeg ikke blot nu, men har også gjort det under forløbet. Det er især det strategiske og visionære arbejde samt det personale- og kultursættende ditto. Således har vi i vores ledelsesteam - med baggrund i meget af teorien fra uddannelsen - opbygget den teoretiske overbygning for vores skole. Desuden sidder jeg i flere bestyrelser, og i mit bestyrelsesarbejde kan jeg også trække veksler fra tiden på AU Herning. Endelig skal man jo ikke være blind for, at man som person/menneske ændrer sig gennem et uddannelsesforløb og således får teorien ind under huden og bevidst eller ubevidst agerer i sin dagligdag med baggrund i dette.

Mens uddannelsen står på, løber uddannelse og privatliv i store træk ud i ét. Og først når man er færdig, bliver man klar over hvor megen tid mentalt og reelt, der er gået til uddannelsen. Omvendt er Kierkegaards ord om at ”miste fodfæstet for en stund frem for at miste livet” værd at komme efter.

Carsten Mørck-Pedersen | viceinspektør | Langsøskolen, Silkeborg

  • Uddannet lærer
  • Merkonom i ledelse og samarbejde
  • Diplomuddannelse i personaleledelse