De studerendes oplevelser

Forening af teori og praksis

Vekselvirkningen mellem teoretiske oplæg, gruppediskussioner, cases, skriftlige opgaver og refleksion er effektiv. For mange deltagere er det adskillige år siden, de sidst har siddet på skolebænken. Der er både nye og erfarne ledere fra det private og det offentlige på holdet. Derfor er det vigtigt, at der er variation i undervisningen og fokus på, hvordan man kan anvende teorierne i praksis.

Pia Lange Christensen | redaktionschef | TV MIDTVEST

Stort pres på ledere i det offentlige

"I det offentlige er der generelt et stort pres på lederne i forhold til konstant at skulle forholde sig til evige effektiviseringer og økonomi. Derfor er det vigtigt at holde fast i sig selv og sin rolle som leder, for ellers drukner man. Man skal holde for øje, hvad der er det vigtigste, og her er det afgørende at få nogle gode og anvendelige værktøjer, som man gør via diplom i ledelse."

Lene Christensen | kommunikationschef | Regionshospitalet Viborg, Skive

Klædt på til ledelse

"Det bedste ved diplomuddannelsen i ledelse har været at få en helhedsforståelse af ledelsesområdet, og at man bliver godt rustet til at klare ledelsesopgaven. Da jeg blev tilbudt at blive teamleder i afdelingen Wind Turbine Controls i Siemens, valgte jeg, at det var et godt tidspunkt at opgradere mine kompetencer på ledelsesområdet, og derfor begyndte jeg på diplomuddannelsen i ledelse."

Per Egedal | teknologiejer og teamleder | Siemens Wind Power

Ressourcekrævende at forene studium og fuldtidsjob

"Både i arbejdet med at være leder og som den der står i spidsen for en forandringsproces, har diplom i ledelse givet mig både en række værktøjer samt personlig udvikling. AU-HIH har forstået at ”forstyrre” mit forestillingsbillede."

Lone Stig Andersen | skoleleder | Thorning Skole

En uddannelse med stjernestunder

"Jeg skulle have en lederuddannelse, men den skulle være generel og ikke en fortsættelse af seminarieuddannelsen på DPU eller lignende. Kombineret med hurtig og nem transportmulighed gjorde det valget af AU-HIH ligetil."

Carsten Mørck-Pedersen | viceinspektør | Langsøskolen, Silkeborg

Teoretisk fordybelse i ledelsesområdet

"Jeg begyndte på diplomuddannelsen i ledelse på baggrund af den tanke, at jeg ville fordybe mig teoretisk for at blive i stand til at flytte noget i Folkekirken. Det har været spændende at kunne fordybe sig i områder, som vi i høj grad har brug for i Folkekirken gennem diplom i ledelse. Fx forandringsledelse, strategi, følelsesmæssig intelligens i lederskab mv."

Bjarne Bæk Markussen | sognepræst | Bjerringbro Sogn