Det siger medlemmerne

Bent Hansen, regionsrådsformand, Region Midtjylland:

Jeg har valgt at indgå i instituttets eksterne råd, fordi vi gerne vil have en region, som har forskningsbaseret undervisning både i øst og i vest, og vi vil gerne have et grundlag for, at virksomhederne kan udvikle sig både i øst og i vest. Vi har det problem, at der er en bevægelse fra vest til øst lige nu. Der er en befolkningstilbagegang og tilbagegang i arbejdspladser i vest, og der er modsat vækst i øst. Skal vi fastholde balancen, er vi nødt til at satse på undervisning og forskning og gøre det på en måde, så det er accepteret og anerkendt. Så det at gå ind og investere, så vi får en region i balance, hvor det hele ikke foregår i Aarhus og i den østlige del af regionen – det er helt nødvendigt. For bliver det sådan, så kommer der færre arbejdspladser og færre virksomheder i den vestlige del af regionen, og det vil være et problem for balancen og for livsgrundlaget. Det er vigtigt, at vi har en region, der kan tilbyde både et storbymiljø og et miljø i det mellemstore og i landdistrikterne, og man kan bo og arbejde der, hvis man ønsker det, og at vi ikke kun har et tilbud.  

H.C. Østerby, borgmester, Holstebro:

Det er vigtigt med BTECHs nye eksterne råd, fordi uddannelse er helt afgørende for det midt- og vestjyske område. Det er vigtigt, at vi har forskningsbaserede universitetsuddannelser her i området. Hvis ikke vi bakker op om BTECH, så ved vi jo godt, at vi kommer til at mangle noget her i vores område, og så får vi måske ikke nok universitetsuddannede folk ud til det yderste af vores egn. Så det er en basal nødvendighed, og det er virkelig vigtigt at værne om de uddannelser, som vi har i Midt- og Vestjylland, så vi også kan flytte på vores uddannelsesniveau generelt. Vi medlemmer bidrager først og fremmest ved at støtte op om BTECH, men også for at videndele med universitetet. For mig som borgmester er det vigtigt at vide noget om, hvad der foregår, og hvordan fremtiden ser ud for Aarhus Universitet og instituttet i Herning, og så håber jeg, at vi fremadrettet kan komme til at debattere nogle vigtige emner i forbindelse med den fremtidige udvikling i det nye eksterne råd. Men det var et fint og informativt første møde.  

Iver Enevoldsen, borgmester, Ringkøbing-Skjern:

Det er fint, at BTECH har fået etableret et eksternt råd, hvor vi har mulighed for at få en god orientering om universitetet, men hvor vi forhåbentlig også kan give vores bidrag til, hvordan udviklingen kan være her i den vestjyske del af landet. Vi har meget fokus på uddannelsesdelen, og det er vigtigt, at vi kan give uddannelsestilbud til de unge mennesker også i den vestlige del af landet og dermed måske være med til at fastholde nogle af dem i vores landsdel.

Nicolai Hansen, adm. direktør, KMC Brande:

Arbejdet i BTECHs eksterne råd er spændende og relevant for mig, fordi jeg selv interesserer mig for forskning og universitetsverdenen. Jeg kommer fra erhvervslivet og har lige afsluttet en doktorafhandling, hvor jeg har undersøgt, hvordan man kan overføre viden fra en forskningsinstitution som universitetet til erhvervslivet, og hvordan man kan gøre mere brug af det, for det er et stort problem. Derfor synes jeg, at det er utrolig spændende at blive inviteret indenfor, og det at sidde med ved bordet og være med til at påvirke udviklingen er spændende. Jeg kan dels komme med ny viden og forskning omkring dette område, men jeg er jo samtidig en del af erhvervslivet og kan komme med gode forslag. Men jeg kan også høre, at det, I er gode til i Herning, er at være tæt på virksomhederne og være innovative. Men hvordan kan I styrke det yderligere – det er noget med at være gode til at dyrke innovationen, og finde ud af hvordan kan man være med til at styrke de kompetencer, så er der virkelig noget at byde ind med. For det er jo et kæmpe aktiv, og hvis man kan være med der, så tror jeg virkelig, at man har noget at byde på herude i det midt- og vestjyske. Generelt er man gode til samspillet i denne del af landet, og det har noget med forankringen at gøre. Man er i god dialog med sine omgivelser og virksomhederne, og det er jo forudsætningen for at kunne få forskningen ud over rampen.  

Per H. Lauritsen, forskningschef, Siemens Wind Power:

Jeg synes, at det er vigtigt for det midt- og vestjyske, at der er aktivitet i Herning, hvad angår uddannelsesområdet. Det er samtidig vigtigt, at kvaliteten af det, der foregår på uddannelsesområdet, er høj. Der skal være universitetsuddannelser her i Herning, og de skal have en høj kvalitet for at gavne området omkring Herning og vestpå. Vi i Siemens Wind Power bidrager meget til samarbejdet med BTECH i forvejen, og det er nogle af de erfaringer, som vi har gjort i Siemens, som jeg kan bidrage med i forhold til eksempelvis praktikophold, mentorordninger, projekter osv. De koncepter skulle også gerne bringes ud til små og mellemstore virksomheder, for det er der potentialet er allerstørst, da der ikke er så mange virkelig store virksomheder i det midt- og vestjyske område.  

Helge Albertsen, formand, Dansk Metal Ringkøbing-Skjern:

Jeg har sagt ja til at være med i BTECHs eksterne råd, fordi jeg altid har interesseret mig for uddannelsesområdet, og uddannelsesniveauet er jo en af vores store udfordringer her i det vestlige Danmark. Hvordan fastholder vi eksempelvis de unge i vores område, og hvordan sørger vi for, at de bliver i området og driver deres erhverv, når de er færdiguddannet. Så de på den måde er med at innovere og skabe vækst herude. Her spiller BTECH en altafgørende rolle. Jeg håber, at jeg kan bidrage til arbejdet i det eksterne råd ved at spille ind med den viden, som jeg har. Jeg har en stor interesse i uddannelsesverdenen, og jeg agerer meget i den via mit erhverv og tillidsposter mv. Det er godt, at man har så bred en viden og sammen kan tænke nogle mulige løsninger på udfordringerne.