Gør noget ved kreativiteten

Ideen til Innohow opstod i Sverige, hvor Søren Hejne Hansen deltog i et fag om ide generering. Vel hjemme blev spørgsmålet om, hvorfor der på Handels- og Ingeniørhøjskolen ikke var et lignende fag mødt med svaret. ”Jamen, hvorfor laver I ikke selv noget om det?” Så var der lagt i ilden til det, der efterfølgende blev til Innohow. Innohow - innovation og kreativitet på arbejdspladsen

 

Innohow arbejder med idéudviklingsprocesser, og har bl.a. givet store virksomheder som Danfoss, Grundfoss og B&O værktøjer og metoder til, hvordan de bevarer kreativiteten i deres virksomheder, når der skal udvikles og skabes fremgang.

 

Siden starten i 2004 er Innohow vokset, og det har derfor været muligt at udvikle konceptet. Fra workshops er det i dag blevet til både seminarer, camps og tænketanke. Søren supplerer succesen med, at ”Det er rart, at kunderne er begyndt at ringe selv. I starten var det hårdt arbejde at få kunder i butikken, men nu har vi bevist, at vi er gode til det, vi laver”.

 

Succesen har betydet, at Søren nu har en deltidsansat, en praktikant og kontor i Århus. På spørgsmålet om, hvad næste skridt er, siger han ”Vi er nu kommet godt igennem opstarts- og etableringsfasen, og næste skridt er udvikling og vækst”.

 

Læs mere om Innohow på www.innohow.dk