Hydrogen Fuel Cell Research Development

Den 27. februar 2006 var dagen, hvor H2Logic endelig fik drømmen til at gå i opfyldelse. H2Logic havde opstart i 2003, og efter intensiv udvikling og test blev resultatet et brint og brændselscelle drevet køretøj, der kan bruges til intern transport på sygehuse, i lufthavne, gågader og andre steder hvor benzin-, gas- og el-trucks anvendes.

 

 

6 af disse innovative trucks blev den 27 februar 2006 fremvist ved rådhuset i Herning. Disse trucks var allerede blevet lovet væk til Skejby sygehus, Herning kommune, Herning sygehus og Holstebro sygehus.

 

H2 Truck med mange fordele

Driftstiden er fordoblet i forhold tli batteridrevne el-trucks og H2 Trucken kan optankes på under 2 minutter, mod 10-12 timers opladning af batterier. Udstødningsproduktet er 100% rent vand. I udviklingen af H2 Trucken er der i høj grad taget hensyn til

 

ergonomi og brugervenlighed. Genopfyldningen af brint sker således let og simpelt ved at udskifte H2 Canisters (brintbeholdere).

Læs mere om h2Logic på www.h2logic.dk

 

Sammen med den tilhørende H2 Filling Station fungerer H2 Trucken som et komplet demonstrationskoncept for brint- og brændselscelle transportsystemer.