Godt begyndt ...

... er som bekendt halvt fuldendt.

Her finder I information om, hvad I kan forvente af Innovationsdage 2019 , samt hvordan I bedst muligt kan forberede jer, inden I ankommer, så I får det optimale udbytte af dagen.

Program for lærerne


Johan Høgh Dannemann, der er studerende på 4. semester, vil fortælle om BDE-studiet og teorien, som eleverne gennemgår. I den sammenhæng vil han forklare, hvordan I som lærere på ungdomsuddannelserne kan benytte denne.

Derudover er der et oplæg ved Susanne Sørensen, Regionsleder ved Fonden for Entreprenørskab.

Program for eleverne

Hvad skal der ske på dagen?


Eleverne vil i grupper af 4-6 få tilknyttet to innovationscoaches, som er studerende på Business Development Engineering-uddannelsen.

I løbet af dagen vil de studerende lære at arbejde med værktøjer til idéudvikling, og som et led i den kreative proces vil hver gruppe bl.a. modtage et idékit til formålet. Derudover vil eleverne blive præsenteret for konkrete arbejdsmetoder og præsentationsteknikker.

Eleverne skal til slut på dagen præsentere deres idé. Dette skal de gerne gøre i form af en elevatorpitch, da de kun har 1,5 minut til at forklare det allervigtigste. Der vil være en helt særskilt præmie til den bedste præsentation.

Vi anbefaler, at eleverne ser elevatorpitch-videoen, som forberedelse til dagen.

Visninger
Elevatorpitch Kort introduktion til pitching og præsentationsteknikken elevatorpitch.

Grundmodel for idegenerering


Vi anbefaler også, at eleverne bliver introduceret til ”grundmodel for idegenerering”.

Vi har oplevet, at eleverne får mest muligt ud af dagen, såfremt de bliver præsenteret for modellen, inden de møder op på selve dagen. Eleverne vil også blive præsenteret for modellen ude på universitetet.     

Modellen består af tre faser. Første fase er problemforståelsen, anden fase er idegenerering og tredje fase er ideudvælgelsen. 

  1. Problemforståelsen handler om, at eleverne forstår problemstillingen som case-udbyderne sidder inde med. Hvad handler det helt præcis om, hvilke årsager, behov mm. ligger bag? Afklar projektets rammer og formål. Hvor vil vi gerne hen i sidste ende? Det gælder om, at man forstår problemet, og hvorfor det er et problem. 
  2. Idegenerering handler om at komme med så mange ideer som overhovedet muligt. Alle tæller, og det er vigtigt, at ingen er fordømmende. Altså, kort sagt: Ingen kritik. 
  3. Ideudvælgelsen er sortering og ideudvikling. Her skal alle ideerne sorteres, evalueres, kombineres og videreudvikles. Nu må eleverne gerne begynde at stille kritiske spørgsmål, og det er her, at den endelige løsning formes.