Projects

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Omstilling til klimagunstig feriepraksis

  Lars Kjerulf Petersen, Anne Gammelgaard Ballantyne, Jonas Andreasen Lysgaard, Ana Horta & Stefan Bengtsson

  Kan klimahensyn blive en del af folks ferievaner, og hvad skal der til for at bæredygtige vaner bliver en del af vores fælles forestillinger om det gode liv? Det er de spørgsmål, dette projekt vil udforske og dermed levere resultater der kan bidrage til en grøn omstilling af såvel hverdags- som ferieliv – og samtidig bidrage til den videnskabelige forståelse af grøn omstilling. Der er brug for omfattende teknologisk udvikling for at vi kan gennemføre den grønne omstilling og indfri de ambitiøse danske mål for reduktion af drivhusgasudledningerne. Men vi klarer aldrig den grønne omstilling uden sociale og kulturelle ændringer, altså ændringer i folks normer og adfærd. Netop ferielivet er ét af de områder, hvor der er brug for bæredygtig omstilling. Flyrejser til nære og fjerne destinationer, krydstogter og andre af de hidtil dominerende ferieformer er alle ansvarlige for store og hastigt stigende CO2-udledninger, men samtidig er ferie- og rejselivet forbundet med væsentlige kulturelle og sociale værdier. Det er derfor vigtigt at forstå de processer, hvorigennem forestillingerne om den gode ferie ændres, og de processer hvorigennem klima- og bæredygtighedshensyn bliver integreret i menneskers livsverden. Projektet fokuserer således på uformelle læringsprocesser som et centralt element i udviklingen af nye forestillinger og kompetencer vedrørende ferielivet. Som en integreret del heraf fokuserer projektet samtidig på sociale og konventionelle mediers rolle i omstillings- og læringsprocesser.Beskrivelse

  01/01-202201/07-2025

 2. Novel photo-assisted systems for direct solar-driven reduction of CO2 to energy rich chemicals

  Allan Gross, Peter Enevoldsen, Anne Gammelgaard Ballantyne & Trine Bjørn Olsen

  Ethylene is an energy-rich chemical produced from fossil fuels in industry, with high commercial value and a strong presence in the global market. Targeting ethylene as the final product, the EU-funded SUN2CHEM project aims to develop solutions that will result in efficient solar-driven CO2 reduction. To do this, the project will develop all the components to be integrated into tandem photoelectrochemical cells and advanced photocatalytic reactors. It will also conduct environmental and social studies on the new technology in the context of a circular economy, its energy security impacts and the social acceptance of chemicals produced from sunlight conversion. The project will play a role in making us less dependent on fossil fuels and in reducing carbon emissions by CO2 conversion.Beskrivelse

  01/10-202030/09-2023

 3. Klimagunstigt ferieliv

  Lars Kjerulf Petersen, Sofie Cold-Ravnkilde, Thomas Mahler, Kathrine Krone Laurent, Eva Diekman & Anne Gammelgaard Ballantyne

  Formålet med dette projekt er at undersøge mulighederne for en omstilling af rejse- og ferielivet i en mere klimavenlig og bæredygtig retning og derigennem også bidrage til en sådan omstilling – for de ferierende såvel som for dem der udbyder ferieoplevelser, overnatning og forplejning.

  Rejser og ferier er forbundet med væsentlige goder såsom berigende oplevelser, sanselig nydelse, personlig dannelse og udvikling, afslapning, kulturmøde og tid med familie og venner. Rejse-/ferielivet og turismen er samtidig en vigtig del af økonomien i mange lokalsamfund. De dominerende rejse- og ferieformer er med flytransporten i centrum – og med en række andre miljøbelastende rejseformer såsom krydstogter og skiferier – imidlertid også forbundet med et hidtil kraftigt stigende klimaaftryk såvel som pres på naturen og pres på lokalbefolkningens livsbetingelser og samværsformer. Pandemien har i øjeblikket sat en stopper for langt de fleste rejseaktiviteter, og såvel flybranchen som andre dele af rejse- og ferielivet vil formentlig være kraftig påvirket af krisen i den kommen tide, hvor meget ferie kommer til at foregå tættere på hjemmet. Det må dog forventes, at rejse- og ferielivet i en eller anden form vil blive genoptaget på den anden side af pandemien. Det er vigtigt, at en sådan genoptagelse samtidig giver anledning til en omstilling i retning af mere klimavenlige og bæredygtige rejser og ferier.

  Projektet er finansieret af Klimafonden i Roskilde Kommune. Beskrivelse

  21/09-202031/10-2021

 4. GREENBIZZ

  Sadia Anwar & Peter Lindgren

  13/03-202030/09-2023

 5. Green Business Models in Start-ups and SME BTECH Budget 635.291 EUR

  Peter Lindgren, Gitte Kingo Andersen, Ambuj Kumar, Per Valter, Ishita Sharma, Susanne Durst, Bjørn Gitle & Christian Koch

  Green Business Models for Start-Up's and SME Beskrivelse

  01/03-202030/09-2022