Stort tillykke til årets dimittender

Fredag den 1. juli holdt Aarhus Universitet i Herning dimission og fejrede de studerende, der har afsluttet hhv. deres HD, diplomingeniør- og kandidatuddannelse. Sine Meyer Jakobsen, der holdt årets dimittendtale, opfordrede sine meddimittender til ikke at lade deres karakterer afspejle deres personlige værd. Og så mener hun, de skal stræbe efter et arbejdsliv med mening

Det åbne, lyse kantinerum på universitetet var pyntet op, og på stolerækkerne sad årets dimittender sammen med deres familier og venner. Dimissionen blev indledt med en tale fra hhv. viceinstitutleder Jan Laursen fra Aarhus Universitet i Herning og 1. viceborgmester i Herning Kommune, Anne Mette Bang Rasmussen.

Årets dimittendtale blev holdt af Sine Meyer Jakobsen, der afslutter sin kandidatuddannelse i IT, kommunikation og organisation. I talen kom hun bl.a. ind på, hvordan det er fælles for alle dimittender, at der nu skal ske noget nyt, og fremtiden er åben. Nogle har allerede fået en ansættelse, andre skal læse videre. Og slutteligt skal nogle til at finde ud af, hvilken vej de ønsker at gå ned ad i deres kommende arbejdsliv.

”Og det er helt okay. Det kan være, at I lærer noget om jer selv, om jeres fag eller om jeres drømme i den proces der venter. Og det er altså vigtigere end den der første voksenløn”, tilføjede hun.

Til august starter Sine selv som IT-projektleder hos Evida i Viborg. Virksomheden driver og vedligeholder gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur og tager del i den grønne omstilling ved at tilslutte biogasanlæg til gasnettet. Her har Sine hidtil været ansat som studentermedhjælper, og hun har derfor allerede en fornemmelse af de styrker, hun og de andre dimittender kommer med som nyuddannede.

”Vi kan komme ud og se kritisk på virksomhedens processer med helt friske øjne. Kunne vi gøre det her anderledes? Vi har grundstenene og metoderne frisk i hukommelsen, og vi har derudover haft stort gavn af muligheden for et tæt samarbejde med erhvervslivet under uddannelsen”, fortæller hun.

I dag fejrede dimittenderne dog først og fremmest, at de nu afslutter deres studier, og Sine kom i sin tale med følgende opmuntrende ord til sine meddimittender:

”At du har fået 12 betyder ikke, at du er perfekt. Desværre. At du har fået 02 betyder ikke, at du er mindre værd. Heldigvis. Og at du har fået 7 betyder ikke, at du er middelmådig. Du er meget mere end et tal på et papir, om det er et højt eller lavt tal.”

Hun opfordrede til at turde sætte krav til arbejdsmarkedet som nyuddannet og stræbe efter et meningsfyldt arbejdsliv med henvisning til filosof, Morten Albæk.

Efter Sines tale og et musikalsk indslag ved MidtVest Pigekor blev der uddelt diplomer til dimittenderne. Efterfølgende blev der uddelt priser til nogle af de studerende, der har udmærket sig særligt under deres studie. I alt dimitterer 136 fra Aarhus Universitet i Herning fra uddannelserne cand.merc., cand.it., cand.polyt., HD, Business Development Engineer, Elektrisk Energiteknologi og Global Management and Manufacturing. Derudover færdiggjorde 129 studerende onsdag den 29. juni deres erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse.

Årets dimittendpriser

Bedste kandidatafhandling på cand.it. og cand.merc.:
Mathias Brinkmann Momme og Sine Meyer Jakobsen
Sponsor: Hans Foxbys Fond/Kyocera Unimerco

Bedste kandidatafhandling på cand.polyt.:
Louise Duun Christiansen
Sponsor: Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)                 

Årets sommerdimittend:
Rasmus Støttrup (cand.polyt.)
Sponsor: Vestjysk Bank