På AU Herning bliver studerende set og hørt

Tidligere i år dimitterede Juliane Rask Maack fra AU Herning. Hun mener, at noget af det særlige ved stedet er tilliden og den nære relation mellem studerende og undervisere. Det har betydet, at hun som studerende har følt sig set og hørt, og at hun derfor har turde at ytre sin mening.

Juliane Rask Maack holdt dimittendtalen ved året vinterdimission på AU Herning.

Juliane Rask Maack blev tidligere på året færdiguddannet som diplomingeniør i forretningsudvikling (Business Development), BDE. Vi har fået lov at bringe udpluk fra den tale, hun holdt til årets vinterdimission i 2023. Her fremhævede hun noget af det, der ifølge hende er særligt ved at studere på AU Herning, og hvad hun tager med sig herfra i sit fremtidige arbejdsliv.

”Noget af det, jeg tror, der er ganske særligt ved vores oplevelse på AU Herning, er, at her bliver man set, og man bliver hørt. Der er ikke langt fra studerende til underviser, hvilket netop øger incitamentet for at ytre sin mening og turde være nysgerrig. Her er der tid og ressourcer til den enkelte, og vi er blevet opfordret og motiveret til at deltage aktivt og stille os kritisk”, fortalte Juliane Rask Maack.

Hun mener, at de studerende dermed har fået en fordel med sig fra AU Herning, som også forpligter i det fremtidige arbejdsliv: Hun og hendes medstuderende skal turde at bruge deres nysgerrighed og kritiske sans til at skabe forandringer i et fremtidigt arbejde – og i verden.

”Vi skal turde stille spørgsmål til morgendagens dagsorden. Forandring behøver ikke kun være ift. store komplekse problemstillinger, men det kan lige så godt være et krav om en bedre kultur på arbejdspladsen, en sundere kantine eller et nyt ERP-system. Det er forandringer, der har betydning for den hverdag, vi alle bliver en del af på den ene eller den anden måde”, sagde hun i sin tale.

Hun takkede desuden underviserne for at skabe rammerne om et inkluderende, inspirerende og lærerigt miljø, hvor faglighed, kvalitet og seriøsitet har været i højsædet fra dag ét.

Brobygger mellem teknologi og forretning
Som nyuddannet diplomingeniør i forretningsudvikling (Business Development), BDE oplever Juliane ofte, at hendes omgivelser ikke forstår, hvad der egentlig ligger bag uddannelsens titel. Hun plejer at sige, at hun er ”brobygger mellem teknologi og forretning”. I sin tale understregede hun, at man ikke kan lykkes med at bygge bro alene – det gøres i samarbejde med det team, man er en del af, og ved at sætte forskellige kompetencer i spil ift. et givent projekt.

”Og lige netop samarbejde er noget, vi alle igennem vores studietid på AU Herning er blevet trænet i. Vi er blevet sammensat i grupper på kryds og tværs og har arbejdet aktivt med teamudvikling”, fortalte hun i sin tale.

Tager nysgerrigheden og den kritiske sans med sig
Juliane Rask Maack er i dag ansat som konsulent hos virksomheden Donkey Power, der er et konsulenthus med specialister inden for Microsoft Dynamics 365 CE, Power Platformen og Azure. Som konsulent bringer hun sine kompetencer fra studiet i spil hver eneste dag – fra forståelse af brugerbehov og analyser til teknisk udvikling. Den læring, hun tager med sig fra sin tid på AU Herning, har motiveret hende til at bruge sin nysgerrighed og kritiske sans som konsulent – med et ønske om at skabe forandringer, der kommer virksomheden, kunderne og omverdenen til gode.