Nyt projekt skal afdække innovationsevnen hos midt- og vestjyske virksomheder

En fondsbevilling fra Industriens Fond skal frem til udgangen af 2023 anvendes til afprøvning og udvikling af et pilotprojekt, der vil teste nye samarbejdsformer mellem erhvervslivet, Aarhus Universitet i Herning og områdets videninstitutioner. Projektet kaldes Manufactory, og via 12 innovationscases vil projektet hjælpe produktionsvirksomheder med aktuelle problemstillinger. Virksomhederne, der skal deltage i disse cases, er nu udvalgt.

Foto: Janno Nivergall, Pixabay.

Interessen for at være en del af de 12 innovationscases har været stor. De deltagende virksomheder kan se frem til at få øget deres innovationsevne, teknologiforståelse og konkurrencedygtighed ved at få tilført specialiseret viden. Det vil blandt andet sætte dem i stand til at udvikle nye produkter og forretningsmodeller samt udvikle mere effektive og bæredygtige processer ift. produktion.

Virksomhederne er udvalgt ud fra et ønske om mangfoldighed – såvel ift. de faglige problemstillinger, virksomhedens størrelse som geografisk placering. Alle virksomheder er forankret i det midt- og vestjyske, hvor følgende syv kommuner er repræsenteret: Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Skive, Lemvig, Struer og Herning.

- Fra industriens side har der været stor interesse for at deltage i de tolv innovationscases, og vi er meget begejstrede for de udvalgte cases. Grundet den store interesse har vi desværre måtte skuffe en række virksomheder, men det er dog vores forhåbning, at vi får mulighed for at kunne indgå i et samarbejde med dem på et senere tidspunkt i forløbet, enten i forbindelse med udviklingsprojekter eller projekter, hvor studerende indgår, fortæller projektchef Søren Sørensen fra Aarhus Universitet i Herning.

De 12 innovationscases omfatter emner som bl.a. bæredygtige forretningsmodeller, produktudvikling, digitalisering, Additive Manufacturing (3D Print), automatisering, industri 4.0, optimering af produktionsprocesser, vækst og skalering.

Projekterne løber frem til udgangen af 2023, hvor analyserne og resultaterne samles og kommunikeres i en rapport til Industriens Fond, de involverede virksomheder og andre interesserede.

Deltagende virksomheder i de 12 innovationsprojekter

Birn
Thors Design
Dansk Wilton
Fog & Venø
Holstebro og Herning Kommune
Dantherm
DEIF
Ide-Pro & Vikan
Skive Kommune
DEIF Skive Kommune
Egholm Lemvig Kommune
Ehrno Flexible Herning Kommune
IPL Production Ringkøbing-Skjern Kommune
KonfAir Herning Kommune
Hvidbjerg Vinduet
KVIK
Struer Kommune og Herning Kommune
KVIK Herning Kommune
Seasight Solutions
Advantis
Ringkøbing-Skjern Kommune
Øgendahls Maskinfabrik Lemvig Kommune
2-Connect Ikast-Brande Kommune

Fakta om Manufactory

Visionen for Manufactory er at skabe et teknologicenter for virksomheder, studerende og videninstitutioner. Formålet er at øge innovationsevnen, teknologiforståelsen og konkurrencedygtigheden hos fremstillingsvirksomheder. Projektet er inddelt i tre faser, hvoraf pilotprojektet er det første.

Fra 2024-2028 vil projektet gå ind i sin etableringsfase, hvor alle erfaringer fra pilotprojektet skal bidrage til udviklingen af det reelle vækstteknologicenter. Bliver visionen til virkelighed, er det planen, at Manufactory i løbet af 2028 vil kunne slå dørene op for landets fremstillingsvirksomheder, studerende og videninstitutioner.

Projektet er blevet til med støtte fra Industriens Fond. Se medlemmer af styregruppen og mere information her: www.btech.au.dk/manufactory

 

____

Kontakt

Søren Sørensen
Projektchef for Manufactory, Aarhus Universitet i Herning
sos@btech.au.dk | 2069 3001
 

Astrid Refsgaard
Kommunikationskonsulent, Aarhus Universitet i Herning
astrid@btech.au.dk | 9352 2683