Institut for Forretningsudvikling og Teknologi får tildelt 82 nye studiepladser

Aarhus Universitet har udvidet studieoptaget ved fagområder, hvor arbejdsgiverne efterspørger stadig flere dimittender. Det betyder, at Institut for Forretningsudvikling og Teknologi får nye studiepladser.

Aarhus BSS har i alt fået tildelt 147 nye studiepladser, hvor størstedelen af pladserne bliver oprettet på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. Foto: Au Foto

Når Institut for Forretningsudvikling og Teknologi åbner op for de studerende efter sommerferien bliver det med 82 nye studiepladser i Herning.

Her har Aarhus Universitet valgt at udvide antallet af studerende på Erhvervsøkonomi, HA med 40 nye pladser, mens diplomingeniøruddannelsen i Forretningsudvikling (Business Development) får plads til 42 ekstra studerende.

Aarhus BSS har i alt fået tildelt 147 nye pladser, hvor størstedelen af pladserne bliver oprettet på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, som nu kan bryste sig af 82 flere pladser til økonomistuderende ved efterårets studiestart.

Erhvervsøkonomi-uddannelsen optog sidste år 91 studerende, mens diplomingeniøruddannelsen i Forretningsudvikling fik 63 studerende. Der er dermed tale om en markant udvidelse af uddannelserne.

Den seneste tid har regeringen og Folketinget opfordret landets videregående uddannelser til at skabe nye studiepladser – og allerede efter sommerferien. Bag ønsket har der ligget en forventning om, at coronakrisen vil få flere unge end sædvanligt til at søge ind på en videregående uddannels, da de f.eks. ikke kan afholde det planlagte sabbatår.

Man har derfor arbejdet intensivt for at tilbyde flere unge en studieplads efter sommerferien, og det betyder foreløbigt, at Aarhus Universitet helt ekstraordinært udbyder 539 flere studiepladser end sidste år.

En del af regeringens ønske lød desuden på, at de ekstra pladser skulle findes på bestemte fagområder, hvor arbejdsgiverne efterspørger stadig flere dimittender, og hvor de studerende bl.a. kan bidrage til den grønne omstilling.

Det har derfor betydet, at økonomiuddannelserne ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi får de 82 nye studiepladser.