Innovativt værktøj skal ruste landets små og mellemstore virksomheder til en digital fremtid

Virksomheden Troldtekt gik fra mavefornemmelser til benhårde data, da den vestjyske akustikpladeproducent iværksatte en omfattende digitalisering af sin produktion. Nu skal et tiltag ved Interdisciplinary Centre for Digital Business Development ved Aarhus Universitet ruste resten af Danmarks SMV’er til fremtidens digitale udvikling.

Fabrikschef Orla Jepsen ved Troldtekt (tv.) sikrer en høj kvalitet og ensartet produktion ved at analysere og handle på baggrund af data. Foto: PR/Troldtekt

Danske små og mellemstore virksomheder skal ruste sig til en digital virkelighed, hvis de fortsat vil bevare deres konkurrenceevne i fremtidens industrier. Alligevel halter SMV’erne bagefter, når det kommer til at udnytte digitaliseringens forretningsmuligheder.

Det vil Interdisciplinary Centre for Digital Business Development (DBD) ved Aarhus Universitet nu rette op på. Her har man skabt det onlinebaserede værktøj Digital Maturity Assessment Tool (DMAT), hvor virksomheder kan måle deres digitale ”modenhed” og derved anskueliggøre deres egen organisations digitale styrker og svagheder.

Bag initiativet står forsker Annabeth Aagaard, der er centerleder ved DBD, som er beliggende i Herning ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Forskeren har søsat tiltaget, fordi hun gennem sin forskning kan se, hvordan digitaliseringen i stigende grad er blevet den nye norm i dansk erhvervsliv, og hvorledes højt digitaliserede virksomheder ofte også er de mest konkurrencedygtige.

”Nogle SMV’er kan have svært ved at se, hvor det præcist er, en digitaliseringsproces kan fremme deres forretning. Derfor er det afgørende, at man som organisation sætter ind de rigtige steder, da en fornuftig digitaliseringsstrategi kan gøre forskellen. Men det kræver investeringer og især tid,” siger hun.

DMAT er derfor udviklet til at hjælpe virksomhederne med at kortlægge deres digitale udviklingspotentiale, forklarer Annabeth Aagaard.

Springbræt til højteknologisk virksomhed
Det skete heller ikke fra den ene dag til den anden, da akustikpladeproducenten Troldtekt i Vestjylland gik i gang med at føre sin produktion i en digital retning.

Her blev beslutninger i produktionen oprindeligt taget ud fra mavefornemmelser og praktisk erfaring, og den tilgang kunne i nogle tilfælde betyde produktionstab, når færdige akustikplader måtte kasseres for ikke at leve op til virksomhedens strenge kvalitetskontrol. Den intuitionsbaserede tilgang skabte særligt udfordringer, når fugtighedsniveauet i pladerne skulle vurderes manuelt.

Problemstillingen blev et springbræt til en omfattende digitalisering af Troldtekt, hvor virksomheden i processen rådførte sig med DMAT-værktøjet.

I første omgang blev forskellige led af produktionen udstyret med sensorer, der via dataindsamling kunne give et overblik over, hvor et potentielt problem i fremstillingen kunne være opstået.

Siden har den digitale transformation gjort Troldtekt til en topmoderne virksomhed, hvor intet er overladt til tilfældigheder, fortæller Orla Jepsen, fabrikschef ved Troldtekt.

”I en højteknologisk produktion som vores er det vigtigt at kunne opsamle, analysere og handle på baggrund af data. Vores produktion kører både dag, aften og nat samt weekender, og vi er afhængige af, at vores maskiner har en høj oppetid og leverer en ensartet, høj kvalitet,” siger han.

Digitalisering sætter dagsordenen
Ifølge Annabeth Aagaard skal man som virksomhed ligesom Troldtekt gøre sig klart, hvor man skal starte med at igangsætte en digitaliseringsproces. For præcise digitale tiltag kan sikre SMV’ernes konkurrenceevne og innovationsgrad på et marked, hvor digitale teknologier i stigende grad sætter dagsordenen.

”Nogle virksomheder skal måske starte med at kigge på, hvordan de kan indsamle data om kunders købeadfærd, mens andre skal digitalisere deres fysiske produktion. En del af SMV’erne er også underleverandører til store, globale virksomheder, og de kan blive valgt fra, hvis de f.eks. ikke kan levere den nødvendige dataudveksling sammen med deres produkter,” siger Annabeth Aagaard.

En opgørelse fra Det Digitale Vækstpanel, som hører under Erhvervsministeriet, viser, at 75 pct. af Danmarks største virksomheder har en avanceret grad af digitalisering, mens kun 30 pct. af landets mindre virksomheder har omfavnet en forretningsmodel baseret på digital teknologi.

Den andel er alt for lille, mener Annabeth Aagaard. Særligt fordi SMV’erne udgør op mod 99 pct. af landets ca. 300.000 virksomheder og skal dermed være den primære motor i Danmarks fremtidige vækst.

DMAT-værktøjet går derfor ind og måler den digitale modenhed i en virksomhed ved at benchmarke den op ad den branche, som den givne organisation er en del af. Målet er at kortlægge virksomhedens digitale udviklingspotentiale, og det sker konkret ved, at en spørgeskemabaseret onlinemodel vurderer virksomhedens digitale standpunkt på forskellige parametre som f.eks. forretningstrategi, organisationskultur og kundegrupper.

Det gratis værktøj kan tilgås på dbd.au.dk/DMAT
 

 

Annabeth Aagaard

  • Centerleder og lektor ved Interdisciplinary Centre for Digital Business Development (DBD) ved ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet

  • Udvikler af Digital Maturity Assessment Tool (DMAT)

  • Forfatter til femten akademiske håndbøger og 200+ videnskabelige artikler om forretningsudvikling, digitalisering og bæredygtighed

  • Ledelseskonsulent og strategi- og forretningsudvikler for flere top 100-virksomheder i Danmark

  • Erfaren forsker i digital og bæredygtig forretningsudvikling


 


Mere information:
Annabeth Aagaard, lektor og centerleder ved Interdisciplinary Centre for Digital Business Development ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet.
Tlf.: +45 2625 0806
Mail: aaa@btech.au.dk 

 


Tina Snedker Kristensen, marketing- og kommunikationschef ved Troldtekt.
Tlf.: +45 8747 8124
Mail: tkr@troldtekt.dk

Rasmus Eriksen, presse- og kommunikationskonsulent ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
Tlf.: +45 2515 1297
Mail: rasmuseriksen@au.dk