Studerende fra AU Herning besøger virksomheder i Midt- og Vestjylland

Som et nyt initiativ på AU Herning har instituttet i forbindelse med studiestarten valgt at arrangere en række virksomhedsbesøg for de studerende i Skjern, Holstebro, Struer og Lemvig. Formålet er at etablere en bro mellem studerende og erhvervsliv til gensidig fordel for begge parter.

”Idéen med virksomhedsbesøgene er, at de studerende får mulighed for at få et indblik i udvalgte virksomheder. Nogle af de studerende får måske på den baggrund indgået en samarbejdsaftale omkring et projekt, som den studerende kan arbejde med i praksis ved siden af den teoretiske forskningsbaserede undervisning på AU Herning. Andre får måske be- eller afkræftet, hvilken branche eller type virksomhed de kunne tænke sig at arbejde i. Men under alle omstændigheder får de studerende sat billeder på, hvad det er, der foregår ude i erhvervslivet, som kan bruges som referenceramme igennem deres uddannelse”, siger Anna Katrine Bruun, chefkonsulent og leder af AU Connect Herning, og fortsætter:

”Samtidig er det selvfølgelig vigtigt at understege, at det ikke alene er fordelagtigt for vores studerende. Virksomhederne får også en oplagt mulighed for at ”sælge” netop deres virksomhed til de studerende, som er vores fremtidige højtuddannede arbejdskraft. Netop den højtuddannede arbejdsstyrke er jo vigtig også at have uden for landets største byer, så vi kan sikre en gunstig udvikling af vores landsdel her i det midt- og vestjyske. Derudover får virksomhederne mulighed for at få input og inspiration fra universitetsverdenen igennem de studerende, hvis de vælger at indgå samarbejder med dem”.

På den baggrund trillede to buser med studerende forleden afsted fra AU Herning for at besøge en række virksomheder i Midt- og Vestjylland. De studerende blev godt modtaget i virksomhederne og fik både masser af info, oplæg og rundvisninger. I Skjern besøgte den ene bus med studerende Hydra Grene og Velux. Mens den anden bus med studerende besøgte virksomhederne Vald. Birn i Holstebro, CIM Gruppen i Struer og AL-vac i Lemvig.

Godt indblik i erhvervslivet

”Virksomhedsbesøgene har givet et fint billede af, hvordan virksomhederne fungerer lige fra idéfase til produktion. Det giver et rigtig godt billede af, hvordan virkeligheden foregår, og det ved universitetsstuderende generelt ikke nødvendigvis så meget om. Samtidig var det en god mulighed for at vise interesse for virksomhederne lige nu, hvor mange af os nye studerende i Herning netop søger efter en virksomhed at indgå en samarbejdsaftale med under AU Hernings ’Company Connect Programme’ (tidligere kaldet ’mentorordning’)”, siger Maibrit Lajgaard Pedersen, der lige er begyndt på civilingeniøruddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling.

Hos nogle af virksomhederne var der drøftelser omkring, hvad der er afgørende for de studerende, når de skal ud og søge deres første job efter endt uddannelse. Og ligeledes hvad der er vigtigt for dem, når de vælger den geografiske lokation for jobbet. Andre steder blev de studerende mødt af tidligere studerende fra AU Herning, der helt konkret og i øjenhøjde med de nye studerende kunne fortælle om deres erfaringer, og hvordan de bruger deres uddannelse i deres karriere i dag.

”Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der helt konkret er kommet ud af besøgene i virksomhederne. Men vi ved, at de studerende er blevet inspireret, og at mange af dem efterfølgende har været interesseret i kontaktoplysninger, så de har mulighed for at tage en dialog med virksomhederne omkring eventuelle muligheder for samarbejde. Så alt i alt mener vi, at det har været en positiv oplevelse, og derfor har vi her på AU Herning valgt at lade arrangementet blive en tilbagevendende begivenhed, som vi vil gentage – hele tiden med nye virksomheder, så erhvervslivet i de vestligste områder får mulighed for at præsentere sig så bredt som muligt overfor forhåbentlig kommende nye medarbejdere”, siger Anna Katrine Bruun afslutningsvist.

Yderligere information

For yderligere information kontakt:

Anna Katrine Bruun, chefkonsulent, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, AU Herning: 2486 6368 / annakatrine@auhe.au.dk